studia

powstało Centrum Studiów nad Terroryzmem

Badania nad terroryzmem będą prowadzone w Rzeszowie

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstało Centrum Studiów nad Terroryzmem. Jest to pierwsza tego typu jednostka naukowo-badawcza w południowo-wschodniej Polsce. W kraju jest ich zaledwie kilka.

Jak wyjaśnił na oficjalnym otwarciu dyrektor Centrum Tomasz Bąk, powstało ono po to, aby naukowo poznawać zagadnienia terroryzmu i jego przeciwdziałania i prowadzić badania nad zagrożeniem terrorystycznym w kraju i na świecie..

– Naszym głównym celem będzie przygotowanie studentów do pracy w różnych instytucjach zarówno rządowych, jak i pozarządowych, organizacjach, samorządach, służbach mundurowych, żeby umieli przeciwdziałać temu zagrożeniu – tłumaczy dr Tomasz Bąk, dyrektor Centrum Studiów nad Terroryzmem, który jeszcze kilka miesięcy temu był dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Jak tłumaczą organizatorzy centrum, wiedza ta jest potrzebna nie tylko z powodu realnego zagrożenia naszego kraju atakami terrorystycznymi, ale także dlatego, że organizacje przestępcze wykorzystują w swojej działalności metody tożsame z metodami terrorystycznymi.

Od nowego roku akademickiego uruchomione zostaną w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania studia podyplomowe o nazwie “terroryzm”, trwać będą dwa semestry i – jak zaznaczył Bąk – przeznaczone będą głównie dla osób pracujących w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, kadry urzędów wojewódzkich i powiatowych i przedstawicieli służb mundurowych.

W programie dwusemestralnych studiów będą zajęcia z historii terroryzmu i działalności głównych organizacji terrorystycznych, sposobu przeciwdziałania terroryzmowi, legalnych i nielegalnych źródeł finansowania działalności terrorystycznej.

– Chcemy wzbudzić w społeczeństwie poczucie odpowiedzialności za nasz byt, nie chcemy straszyć. Musimy przewidywać, że i w naszym kraju można spodziewać się ataków terrorystycznych, szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w walkę ze światowym terroryzmem” – powiedział.

Informacje na temat zagrożeń terrorystycznych w różnych miejscach świata pracownicy Centrum chcą przekazywać również w lokalnych mediach, m.in. poprzez artykuły prasowe. Jak tłumaczy Bąk, publikacje te pomogą osobom, które wybierają się na wakacje do krajów, w których istnieje zagrożenie terroryzmem, jak się zachować podczas ewentualnego ataku, na co zwracać uwagę, jakich miejsc unikać.

– Planujemy również sporządzanie analiz na zlecenie administracji rządowej, instytucji pozarządowych i prywatnych. Ich wyniki zostaną wykorzystane do podejmowania decyzji związanych m.in. z planowaniem przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa. Zamierzamy także organizować spotkania, wykłady i szkolenia prowadzone przez naukowców i ekspertów z dziedziny terroryzmu, świata polityki i nauki – informuje dr Bąk.

Ośrodek będzie współpracował m.in. z Centrum Antyterrorystycznym przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy