praca studia

Pracodawcy szukają pracowników z biegłą znajomością języków

Pracodawcy szukają pracowników z biegłą znajomością języków

Studiując filologię, poznasz biegle 2 języki obce.

Pracodawcy cenią znajomość języków

W dobie przemian społeczno-gospodarczych i globalizacji biegła znajomość przynajmniej dwóch języków obcych jest niezbędna w zawodach związanych z biznesem, turystyką i przemysłem, a także wojskowością i administracją. Coraz wyraźniej widoczne jest również zjawisko tzw. ?inteligencji językowej?, koniecznej w sprawnym funkcjonowaniu w miejscu pracy i poza nim.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku filologia (filologia angielska) uruchamia od października Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Absolwenci tego kierunku będą biegle władać nie jednym, a dwoma językami: angielskim i wybranym (np. niemieckim lub rosyjskim). Gwarancją kwalifikacji językowych będzie dobrze dobrany wachlarz zajęć językowych, językoznawczych, a także możliwość weryfikacji zdobytej wiedzy podczas praktyk. Znaczna część zajęć realizowana jest w małych grupach (ćwiczenia, laboratoria), co pozwoli na rozwijanie indywidualnych predyspozycji i umiejętności pod okiem wybitnych filologów.

– Biegła znajomość jednego języka obcego to obecnie za mało, by być konkurencyjnym na rynku pracy. Pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które władają bardzo dobrze dwoma językami ? mówi Roman Wisz, Zastępca Dyrektora Centrum Języków Obcych WSIiZ.

Studenci będą mieli do wyboru 2 specjalności: translatorykę i komunikację międzykulturową w biznesie. W programie studiów będzie m.in.: socjolingwistyka, psycholingwistyka, komunikacja międzykulturowa, historia kultury i literatury angielskiej i duża liczba godzin praktycznej nauki języka angielskiego i drugiego wybranego.

Krok do międzynarodowej kariery

WSIiZ będzie kształcić m.in. tłumaczy i specjalistów w dziedzinie języka biznesu, a także specjalistów ds. handlu zagranicznego i konsultantów biznesowych ds. współpracy międzynarodowej.

– Filologia daje też świetne przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach i organizacjach społeczno-politycznych, a także międzynarodowych przedsiębiorstwach i instytucjach (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Sejmu). Przygotujemy też pracowników instytucji zaangażowanych w sprawy międzynarodowe, jak choćby specjalistów ds. współpracy międzynarodowej w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i gminnych ? podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Studenci zdobędą m.in. wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, translatoryki i historii danego kraju, a także historii literatury. Nauczą się m.in. profesjonalnego tłumaczenia tekstów pisemnych i wypowiedzi ustnych. Będą też posługiwać się słownictwem specjalistycznym z różnych dziedzin.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ lub na uczelni partnerskiej ? w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tishnera, a także na innych uczelniach prowadzących studia filologiczne. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.

Od października WSIiZ uruchamia też studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość z 3 specjalnościami do wyboru: rachunkowość i finanse menedżerskie, inwestycje kapitałowe i księgowość. Nowością w ofercie są też studia inżynierskie I stopnia na kierunku logistyka z 2 specjalności: transport i spedycja oraz informatyka w systemach logistycznych. Uczelnia wzbogaca ofertę o nowe specjalności: ochrona porządku publicznego na kierunku administracja (studia II stopnia) i sztuka dyplomacji i negocjacje międzynarodowe w ramach studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, a także odrębną ścieżkę kształcenia psychologia komunikowania i relacji międzyludzkich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia).

Similar Posts