Wiadomości branżowe

Pracownik PG doradzał w sprawie katastrofy elektrowni na Cyprze

Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nazw. PG, pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG służył jako ekspert Komisji Europejskiej w sprawie katastrofy w elektrowni Vasilikos na Cyprze. Jego zadaniem była kompleksowa ocena zniszczeń konstrukcji hal i budynków elektrowni, identyfikacja zagrożeń i ocena przydatności do odbudowy. Prace zespołu ekspertów na Cyprze zakończono 29 lipca.

11 lipca w wyniku wybuchu amunicji zgromadzonej w bazie cypryjskiej Marynarki Wojennej poważnie została uszkodzona sąsiadująca z bazą elektrownia Vasilikos. Uszkodzenia spowodowały nagłe i całkowite przerwanie dostaw energii elektrycznej.

Elektrownia Vasilikos miała moc 793 MW, co stanowi 55 proc. całkowitych zasobów energetycznych Cypru.

13 lipca cypryjskie władze zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w ocenie technicznej zniszczeń, kosztów i możliwości ponownego uruchomienia elektrowni. Dwa dni później Komisja Europejska (MIC – ECHO) powołała grupę ekspertów do przeprowadzenia kompleksowej oceny zniszczeń i możliwości odbudowy. W skład zespołu ekspertów powołano pracownika Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska dra hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego, prof. nazw. PG. Jego zadaniem była kompleksowa ocena zniszczeń konstrukcji hal i budynków elektrowni, identyfikacja zagrożeń i ocena przydatności do odbudowy.

Krzysztof Żółtowski był pierwszym Polakiem zakwalifikowanym do grupy eksperckiej European Civil Protection działającej w ramach Komisji Europejskiej.

Similar Posts