praca Wiadomości branżowe

Prof. Henryk Krawczyk został wybrany Rektorem Politechniki Gdańskiej

Prof. Henryk Krawczyk wybrany został po raz drugi rektorem Politechniki Gdańskiej. Rektor Krawczyk był pierwszym przedstawicielem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na stanowisku rektora i tak pozostanie przez kolejne cztery lata.

? Dziękuję za zaufanie ? powiedział w pierwszym słowach po ogłoszeniu wyników JM Rektor PG. ? Podczas kampanii wyborczej mój kontrkandydat zwrócił uwagę na kilka problemów. Na pewno przyjrzę się tym sprawom i będę próbował je rozwiązać.

Nowy rektor zwrócił uwagę na fakt, że filozofia pracy zespołowej na uczelni przynosi najlepsze efekty.

? Wspólnie będziemy budować nasz nowy dom, Politechnikę Gdańską ? uczelnię w stylu smart. Razem możemy zrobić więcej.

Akronim SMART pojawił się w wystąpieniach wyborczych rektora i był opisywany jako inteligentny, elegancki, zaradny, co doskonale opisuje wyobrażenie prof. Henryka Krawczyka o tym, jaką Uczelnią powinna być Politechnika Gdańska.

Podczas krótkiego przemówienia tuż po ogłoszeniu wyników rektor podkreślił, że kierowanie wyższą uczelnią wymaga także społecznej odpowiedzialności. ? Liczy się nie tylko postęp i pęd do przodu. Najważniejsi są ludzie ? dodał z całą mocą prof. Henryk Krawczyk.

? Marzę o tym, aby wszyscy pracujący na politechnice znaleźli tutaj miejsce, by spełniać swoje ambicje.

Decyzję o wyborze rektora podjęli elektorzy w tajnym głosowaniu i tylko oni mieli w tym czasie wstęp do auli. Wybory odbyły się w piątek, 30 marca 2012. Nowa kadencja rozpoczyna się 1 września 2012 roku, a zakończy 31 sierpnia 2016.

Wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze dzięki uzyskaniu większości dwóch trzecich z pełnej liczby 135 elektorów wybranych do uczelnianej komisji. Do głosowania stawiło się 134 elektorów, głos oddało 127; 7 wstrzymało się od głosu.

Na stanowisko rektora kandydowały dwie osoby: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, rektor minionej kadencji, wcześniej czterokrotny dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, dziekan Wydziału Chemicznego od 12 lat.

Profesor Henryk Krawczyk uzyskał 83 głosy, prof. Jacek Namieśnik ? 44.

11 kwietnia o godz. 13.15 Kolegium Elektorów spośród kandydatów zgłoszonych przez rektora-elekta, zatwierdzi prorektorów, jak Sejm zatwierdza ministrów wskazanych przez premiera, nad każdą nominacją głosując oddzielnie. Rektor-elekt ustanowić może od trzech do pięciu prorektorów. Podczas dobiegającej końca kadencji pracowało np. czterech prorektorów.

Podejście SMART
Czyli jaka powinna być Politechnika Gdańska według prof. Henryka Krawczyka

? Strategicznie ukierunkowana, to oznacza, że realizuje własną strategię rozwoju, która jest spójna ze strategią rozwoju regionu (Pomorze 2030), kraju (Polska 2030, Polska 2050) oraz Europy (Europa 2030).
? Maksymalnie innowacyjna, tzn. proponująca rozwiązania innowacyjne zarówno dla własnego rozwoju, jak również na rzecz otoczenia zewnętrznego.
? Atrakcyjna dla wszystkich, zarówno dla pracowników, studentów i doktorantów, którzy mogą znaleźć sprzyjające warunki rozwoju, jak też dla organizacji zewnętrznych, jako doskonałe źródło wiedzy, usług doradczych lub pomocy przy realizacji współczesnych wyzwań.
? Rozwijająca osobowości, dzięki stawianym ambitnym zadaniom, szerokiej współpracy ze światem zewnętrznym Uczelnia rozwija ludzi, którzy przyczyniają się do wzmocnienia jej autorytetu i którzy są zdolni wziąć odpowiedzialność za dalsze jej losy.
? Tworzona z pasją, gdzie z jednej strony Uczelnia tchnie optymizmem i możliwościami przełamywania istniejących barier rozwojowych, z drugiej zaś jest znana z systematycznego i profesjonalnego działania zapewniającego osiągnięcie założonych celów.

Notka biograficzna
Prof. Henryk Krawczyk ma 66 lat, na Politechnice Gdańskiej zdobył wykształcenie i z tą uczelnią związał całą swoją karierę zawodową. Mając 30 lat obronił pracę doktorską, a w wieku 50 lat uzyskał tytuł profesora. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Autorem kilku wdrożeń systemów komputerowych, opracował m.in. system wspomagający badania endoskopowe, stosowany w gdańskiej Akademii Medycznej. Ma na swoim koncie kilka monografii oraz prawie trzysta publikacji. Odbył wiele staży zagranicznych. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej jako dziekan Wydziału ETI podjął się wielu nowych inicjatyw, m.in.: pozyskał dofinansowanie na budowę nowego gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w ramach programów strukturalnych. Jest kierownikiem Katedry Architektury Systemów Komputerowych. Kieruje bardzo ciekawym projektem badawczym MAYDAY 2012. Superkomputerowa Platforma Kontekstowej Analizy Strumieni Danych Multimedialnych. Warto dodać, że prof. Krawczyk funkcję dziekana WETI pełnił czterokrotnie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy