praca Wiadomości branżowe

Prorektorzy Politechniki Gdańskiej na kadencję 2012?2016 wybrani

Rektor wskazał czterech kandydatów na prorektorów. W środę, 11 kwietnia w politechnicznej Auli zebrało się 112 elektorów, aby dokonać wyboru, nad każdą kandydaturą głosując z osobna. Nowy zespół prorektorów posiada komplementarne możliwości, spore doświadczenie, a także wyraża wysoką gotowość do pracy na rzecz uczelni.

 – Stawiam na zespół, który działać będzie w obszarach newralgicznych dla naszej uczelni. Mam na myśli naukę, kształcenie, rozwój i jakość oraz szeroko pojętą współpracę i innowacje – podkreślił rektor PG, prof. Henryk Krawczyk tuż przed wyborami. – Dziękuję prorektorom minionej kadencji i liczę na dalszą współpracę.

Stanowisko prorektora ds. nauki zajmie prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz. Profesor od 2008 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, a od 1996 roku kieruje Katedrą Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej. Tematyka badawcza prof. Sienkiewicza to: oddziaływania międzyatomowe, zderzenia elektronowe, lasery rentgenowskie, wychwyt ładunku w biomolekułach, struktury i widma atomów i molekuł, w tym związków kompleksowych, reakcje spalania oraz algorytmy rozwiązywania równań Diraca.

Prorektorem ds. kształcenia będzie dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, który od 1978 roku pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, a od 2005 jest dziekanem tego wydziału. Od dwóch lat kieruje Katedrą Automatyki i Energetyki. Zainteresowania badawcze dr. hab. inż. Marka Dzidy związane są z automatyczną regulacją turbin gazowych w napędzie okrętowym oraz energetyce, automatyczną regulacji częstotliwości i mocy systemu elektroenergetycznego zarówno układów z turbinami parowymi jak w układach kombinowanych gazowo-parowych, identyfikacją i diagnostyką turbozespołów, automatycznym sterowaniem napędu statku, strukturami bloków elektroenergetycznych układów kombinowanych gazowo-parowych i wiatrowych.

Funkcję prorektora ds. rozwoju i jakości pełnić będzie prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. zw. PG, który przez dwie kadencje pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. W tym czasie odnowiono budynki oraz wiele pomieszczeń wydziałowych, udało się zbudować kilka nowoczesnych laboratoriów i wiele stanowisk badawczych oraz rozpocząć poważną inwestycję – Laboratorium Innowacyjnych Technologii Energetycznych i Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2. Zainteresowania naukowe prof. Jakubiuka dotyczą teorii elektrotechniki, a w szczególności teorii pól sprzężonych, teorii obwodów oraz w pewnym zakresie fizyki wysokich gęstości energii, w ramach której przez wiele lat badał fascynujące zjawisko eksplozji i implozji przewodów. 

Natomast dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. nadzw. PG będzie prorektorem ds. współpracy i innowacji. Od momentu ukończenia studiów w 1989 roku dr hab. inż. Jacek Mąkinia jest związany zawodowo z Politechniką Gdańską. W grudniu 2011 został wybrany członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Jest też członkiem Komitetu Zarządzającego grupy specjalistycznej „Nutrient Removal and Recovery” Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA), a także członkiem grup roboczych Niemieckiego Stowarzyszenia Wodnego (DWA) oraz Water Environment Research Foundation w USA. Spędził łącznie ponad 7 lat w ośrodkach akademickich za granicą, głównie w USA i Niemczech. Pracował jako profesor wizytujący w University of Washington, Seattle i Illinois Institute of Technology, Chicago (dwukrotnie). Był stypendystą Fundacji Fulbrighta (1994-95), Humboldta (2003-04, 2007, 2011) i Kościuszkowskiej (2006). Specjalnością dr. hab. inż. Jacka Mąkini jest technologia i modelowanie procesów oczyszczania ścieków.

Nowa kadencja rozpoczyna się 1 września 2012 roku, a zakończy 31 sierpnia 2016. 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy