pieniądze

Prowadzisz firmę? Zgłoś się po dotacje Polska, świętokrzyskie

Prawie 13 mld zł wsparcia ze środków UE czeka na świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach kilku projektów wsparcia firm

Dofinansowanie z budżetu unijnego objąć może projekty inwestycyjne, usługowe lub organizacyjne.

Możliwośc uzyskania środków staje przed świętokrzyskimi firmami dzięki działaniom prowadzonym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacji i konsultacji na ten temat udziela Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Jej eksperci czekają też na wnioski firm, zarówno małych jak i dużych.

Małe i średnie firmy, które chcą rozwijać eksport, mogą się już ubiegać o dotacje z unijnych pieniędzy w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Paszport do eksportu”. Dzięki temu mogą skorzystać z opłacenia konsultacji planu eksportu, a następnie na wsparcie przy jego realizacji.

872475_construction_workers

28 września rozpocznie się też nabór wniosków w ramach działania “Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. W tym przypadku firmy będą mogły skorzystać z pieniędzy unijnych na projekty związanie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, które stworzą nowe miejsca pracy.

Także 28 września rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 4.2 “Symulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty dotyczące wzmocnienia działalności w zakresie prowadzenia przez nich prac badawczo-rozwojowych, w tym opracowanie i aktualizacje oprogramowania oraz opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych.

W październiku przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o dotacje w ramach trzech projektów: “Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”, “Wspierania działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz “Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Więcej informacji:
Regionalny Punkt Konsultacyjny
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
Kielce
tel. 41360-02-22
e-mail: [email protected]

Na podst. Echo Dnia – Kielce i inf. wł.

za http://powroty.gov.pl/regiony/wydarzenia/t,Prowadzisz%20firm%C4%99%20Zg%C5%82o%C5%9B%20si%C4%99%20po%20dotacje,rid,774.html

Similar Posts