Wiadomości branżowe

Psychologia w biznesie ? studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego

Sukces współczesnego biznesu jest w ogromnym stopniu uzależniony od kompetencji psychospołecznych pracowników, a zwłaszcza menedżerów danej firmy. Wiedza  i umiejętności psychologiczne stanowią niekwestionowany fundament zarządzania, budowania i motywowania kompetentnego zespołu pracowniczego, rozwiązywania napięć i konfliktów, trafnego rozpoznawania potrzeb klientów.

Odpowiedzią na te potrzeby organizacji jest program studiów podyplomowych Psychologia w biznesie. Celem studiów jest kształtowanie kompetencji zawodowych i osobistych niezbędnych do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej, a także organizowania pracy instytucji non profit. Ważnym elementem jest także umożliwienie studentom własnego rozwoju i planowania ścieżki kariery przez udział w sesji coachingowej oraz profesjonalną, pogłębioną diagnozę predyspozycji osobowościowych.

– Program studiów ?Psychologia w biznesie? to wyjątkowa oferta łączącą w sobie sprawdzoną, rzetelną wiedzę z zakresu psychologii z praktycznym wymiarem funkcjonowania pracowników w organizacji. Pozwala na kompleksowe doskonalenie ?miękkich? kompetencji zawodowych studentów. Dlatego nie ma wątpliwości, że ?Psychologia w biznesie? to studia ciekawe i bardzo przydatne w rozwoju kariery, ponieważ efektywność menedżerską można dziś zbudować przede wszystkim na bazie znajomości mechanizmów psychologicznych ? dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. Uczelni Łazarskiego, kierownik merytoryczny studiów ?Psychologia w biznesie?.

Ramowy program studiów obejmuje następujące przedmioty: psychologiczne aspekty przywództwa, osobowość człowieka, dobór pracowników, diagnoza predyspozycji zawodowych, synergia płci w biznesie, komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem elementów techniki aktorskiej, świadomość siebie w kontaktach interpersonalnych,  psychologia konfliktu, negocjacje i mediacje, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami, profesjonalne systemy oceniania pracowników, psychopatologia pracy (stres, wypalenie zawodowe, uzależnienie od pracy), coaching, psychologia reklamy, marketing sensoryczny, budowanie marki, psychologiczne aspekty motywacji i motywowania, employer branding, organizacja i prowadzenie szkoleń, umiejętności trenerskie.

Kadra wykładowców:

prof. Bolesław Rafał Kuc ? nauczyciel akademicki, wykładowca EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN,

dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. Uczelni Łazarskiego ? specjalista w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczyciel akademicki, wykładowca EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN,

dr Karol Kowalewski ? ekonomista, nauczyciel akademicki, praktyk zarządzania zespołem, specjalista w obszarze oceniania pracowników i wartościowania pracy,

dr Urszula Widelska – ekspert marketingu, nauczyciel akademicki, konsultant Instytutu Badań i Analiz VIVADE,

dr Robert Szostak ? ekspert w obszarze komunikacji społecznej, negocjacji, mediacji, psychologii konfliktu, trener i nauczyciel akademicki,

Dorota Bierkowska ? aktorka, nauczyciel akademicki, trenerka w obszarze samoświadomości i komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem technik aktorskich,

Kamila Dudek ? konsultant HR, psycholog, specjalista employer brandingu,

Katarzyna Latek-Olaszek – coach ICC, (certificate Coach ICC), ICF (program CoachWiseEssential), trener zarządzania, rozwoju i uczenia się,

Anna Malagowska ? coach, psycholog biznesu, konsultant,

Aleksandra Miziołek – psycholog, specjalista ds. zarządzania kompetencjami, praktyk ZZL,

Izabela Nowaczyk ? coach, konsultant, praktyk zarządzania,

Izabela Rutkowska ? psycholog, trener umiejętności społecznych, nauczyciel akademicki,

Małgorzata Wnęk Kolaska – ekspert ds zarządzania kapitałem ludzkim w firmie doradczej Deloitte,

Patrycja Załug – dyplomowana trenerka i coach pewności siebie, właścicielka Instytutu Przemiany oraz współwłaścicielka Akademii Kobiet Sukcesu.

 

Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-umiejetnosci-psychologicznych/psychologia-w-biznesie/

 

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #dla   #jest   #oraz   #Rainbow Tours