praca Wiadomości branżowe

PZU kontynuuje restrukturyzację zatrudnienia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządy PZU SA i PZU Życie SA kontynuują restrukturyzację zatrudnienia i w dniu dzisiejszym poinformowały związki zawodowe o zamiarze przeprowadzenia kolejnych zwolnień grupowych. Decyzja jest konsekwencją realizacji planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa przyjętego na lata 2010 – 2012. Wzorem poprzednich lat, w związku z przeprowadzaniem zwolnień grupowych PZU planuje uruchomienie specjalnego programu, który pomoże pracownikom objętym restrukturyzacją w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Zgodnie z prawem, proces zwolnień poprzedzony będzie konsultacjami ze związkami zawodowymi działającymi w spółkach.

Kolejny etap restrukturyzacji zatrudnienia w zamierzeniu ma objąć ok. 950  pracowników PZU SA i PZU Życie SA zatrudnionych w jednostkach specjalistycznych, oddziałach regionalnych i w centrali spółek – przy czym blisko 600 osób otrzyma ofertę kontynuacji zatrudnienia w strukturach Grupy PZU, gdyż spółki zamierzają zmienić tym pracownikom warunki zatrudnienia w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

– Restrukturyzacja zatrudnienia jest konsekwencją realizacji wielu projektów polegających na upraszczaniu procesów pracy i ograniczaniu kosztów. Niebawem zaczniemy rozmowy ze związkami zawodowymi. Mamy nadzieję na konstruktywną dyskusję i szybkie zawarcie porozumienia. Naszym celem jest również zapewnienie pracownikom objętym zwolnieniami korzystniejszych warunków odejścia niż gwarantują to przepisy prawa – mówi Olga Zarachowicz, dyrektor zarządzający ds. HR w Grupie PZU.

Oprócz odpraw gwarantowanych przez tzw. ustawę o zwolnieniach grupowych, PZU chce wypłacić dodatkową odprawę zwalnianym pracownikom, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy. Zasady związane z procesem zwolnień grupowych oraz wysokość wypłacanych świadczeń będą przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy