praca Wiadomości branżowe

Raport Monsterpolska.pl: otwartość i chłonność umysłu atutem absolwentów

Powszechnie mówi się, że sytuacja absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy jest trudna. Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych dla monsterpolska.pl przez firmę Mareco niektórzy polscy pracodawcy chętnie zatrudniają

Powszechnie mówi się, że sytuacja absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy jest trudna. Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych dla monsterpolska.pl przez firmę Mareco niektórzy polscy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby rozpoczynające dopiero swoją karierę. Ci, którzy właśnie ukończyli studia, znajdują zatrudnienie najczęściej w branży IT i finansach. Wśród największych zalet absolwentów wymieniano otwartość, chłonność umysłu i umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

W 53% badanych firm ilość zatrudnionych studentów nie przekracza 5%. 18% respondentów przyznało, że w ich przedsiębiorstwach liczba pracowników przyjętych bezpośrednio po studiach waha się między 6 a 10%. Również w 18% firm udział absolwentów wśród pracowników mieści się w przedziale 11-30%. 3% firm zatrudnia do 51% osób, które dopiero zdobyły wykształcenie wyższe. Równocześnie więcej niż połowa pracowników w 8% przedsiębiorstw to  osoby bezpośrednio po studiach.

Pracownik kreatywny poszukiwany

W pytaniu o zalety zatrudniania pracowników zaraz po studiach respondenci wskazywali głównie na chłonność umysłu i umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy. 34% ankietowanych wskazywało, że tacy pracownicy są bardziej otwarci na nowe rozwiązania i technologie. Nie boją się wyzwań, a innowacyjność i kreatywność nie stanowi dla nich problemu. Cechy te są najbardziej pożądane w branży IT (53%), najrzadziej natomiast w księgowości (10%). Do dodatkowych zalet można zaliczyć także niższy koszt utrzymania w firmie absolwentów (28%). 1/3 badanych firm odpowiedziało, że zaletę stanowi dla nich brak nawyków z poprzedniej pracy. Wysoki stopień dyspozycyjności doceniają pracodawcy z branży FMCG (17%) oraz przemysłu (13%).

Staż i praktyka również w cenie

Wyniki badań monsterpolska.pl pokazują, że w wielu przedsiębiorstwach studenci mogą liczyć na staże lub praktyki. 20% respondentów oferuje staże płatne, a 43% praktyki oraz staże bezpłatne. Najczęściej taką formę proponują pracodawcy z takich branż jak: IT, telekomunikacyjna, finanse i inżynieryjna. Bezpłatne praktyki organizowane są w ponad połowie firm, które zatrudniają ponad stu pracowników. Dodatkowo, 40% wszystkich branż oferuje studentom taką formę praktyk.

Oferta studiów kierunkowych

Ponad 55% ankietowanych firm nie jest zainteresowana tworzeniem studiów kierunkowych przygotowujących do pracy w konkretnej branży. 34% stwierdziło, że już istnieją kierunki, które kształcą potencjalnych pracowników na odpowiednim poziomie. Jedynie 11% badanych było zainteresowanych tworzeniem profilowanych kierunków studiów. Najwięcej respondentów, którzy reprezentowali taki punkt widzenia, to firmy z branży IT i przemysłowej.

www.monsterpolska.pl

Informacje dodatkowe:

Wyniki badań pochodzą z analizy przeprowadzonej na zlecenie monsterpolska.pl przez firmę Mareco. W dniach 16 sierpnia – 7 września 2011. Badaniem objętych zostało 240 losowo wybranych przedsiębiorstw z województw małopolskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Wszystkie badane firmy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników i działają w jednej z ośmiu wskazanych branż: IT, sprzedaż, finanse, telekomunikacja, księgowość, przemysł, FMCG, inżynieria. W każdym z trzech województw zrealizowanych zostało po 10 wywiadów z firmami z każdego z badanych sektorów.

Monsterpolska.pl (Monster Worldwide Polska Sp. z o.o.) to część największego na świecie serwisu kariery monster.com. W Polsce firma jest obecna już od 1999 roku, wcześniej jako jobpilot.pl.  Celem monsterpolska.pl jest ułatwienie kontaktu pomiędzy prężnie rozwijającymi się firmami a profesjonalistami. Pracobiorcom, serwis monsterpolska.pl oferuje możliwości rozwoju i kierowania swoją karierą zawodową. Pracodawcom ułatwia poszukiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Jest to możliwie dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym usługom, usprawniającym proces rekrutacji.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy