praca

Raport “Rynek pracy specjalistów”: w I kwartale 2009 r. najbardziej ucierpiało Mazowsze

Liczba ofert pracy w I kwartale nie zmieniła się w stosunku do ostatnich 3 miesięcy 2008 roku. Znacząco wzrosło natomiast zainteresowanie ogłoszeniami wśród kandydatów. Liczba rekrutacji prowadzonych na Mazowszu zmniejszyła się o tysiąc – to najważniejsze wnioski z raportu ?Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2009 roku”, przygotowanego przez konsultantów portalu Pracuj.pl.

Od początku roku zarówno ekonomiści, jak i przedsiębiorcy z zapartym tchem obserwowali, jak zmieniała się sytuacja gospodarcza w kraju. Rynek pracy w tych kryzysowych miesiącach wykazywał dużą dynamikę zmian, choć całkowita liczba ofert pracy zamieszczonych na Pracuj.pl wyniosła 37 151, czyli niemal tyle samo, co w IV kwartale 2008 roku.

graduacja2005-03Największy spadek w ciągu ostatniego półrocza miał miejsce w grudniu – 36% względem listopada 2008 roku. W styczniu zaobserwowano znaczące ?odbicie” – liczba ogłoszeń wzrosła o 40% względem grudnia, w lutym zaś nastąpił lekki spadek zapotrzebowania na nowych pracowników. W marcu sytuacja wróciła niemal do poziomu ze stycznia. Ostatni kwartał zeszłego roku przebiegał pod znakiem spadków, natomiast I kwartał 2009 roku, mimo pewnych wahań, był dosyć stabilny.

Malejąca liczba ofert pracy przełożyła się odwrotnie proporcjonalnie na popyt ze strony kandydatów. W styczniu 2009 roku zainteresowanie ofertami pracy (mierzone liczbą odsłon stron z ogłoszeniami) było aż o 73% wyższe niż średniomiesięcznie w 2008 roku. W lutym i marcu zainteresowanie było większe odpowiednio o 67% i 64% niż w 2008 roku.

Największe zapotrzebowanie na specjalistów odnotowała branża handel i sprzedaż, na kolejnych miejscach znalazły się natomiast: bankowość i finanse oraz budownictwo i nieruchomości. Oferty pochodzące z tych trzech sektorów stanowiły w sumie prawie 60% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na Pracuj.pl.

Pozycję lidera pod względem liczby ofert pracy oraz procentowego udziału w rynku nieustannie zajmują handlowcy. W I kwartale 2009 roku do osób zainteresowanych tego typu pracą skierowana była niemal połowa wszystkich ogłoszeń. W wielu ofertach pracy mogły przebierać także osoby specjalizujące się w obsłudze klienta, inżynierowie, informatycy i finansiści.

Zdecydowanie najłatwiej było znaleźć pracę w województwie mazowieckim, skąd pochodziła co piąta oferta pracy, choć zanotowano tu prawie 10% spadek liczby ogłoszeń w porównaniu do ostatniego kwartału 2008 roku. Odsetek ogłoszeń pochodzących z zagranicy wyniósł mniej niż 2%.

Poniżej pełna wersja raportu “Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2009 roku”.

Warszawa, 7 maja 2009 r.

I KWARTAŁ 2009 ROKU:
NAJBARDZIEJ UCIERPIAŁ RYNEK PRACY NA MAZOWSZU

37 151 ofert pracy opublikowanych w portalu Pracuj.pl
Spadek liczby ofert pracy na Mazowszu o 10%
Zapotrzebowanie na farmaceutów większe o 30%
Co dziesiąta oferta pracy dotyczy stanowiska kierowniczego

Liczba ofert pracy opublikowanych w I kwartale nie zmieniła się w stosunku do ostatnich 3 miesięcy 2008 roku. Znacząco wzrosło natomiast zainteresowanie ogłoszeniami wśród kandydatów. Liczba rekrutacji prowadzonych na Mazowszu zmniejszyła się o tysiąc – to najważniejsze wnioski płynące z raportu ?Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2009 roku?, przygotowanego przez konsultantów portalu Pracuj.pl.

Od początku roku zarówno ekonomiści, jak i przedsiębiorcy z zapartym tchem obserwowali, jak zmieniała się sytuacja gospodarcza w kraju. Rynek pracy w tych kryzysowych miesiącach wykazywał dużą dynamikę zmian, choć całkowita liczba ofert pracy zamieszczonych na Pracuj.pl wyniosła 37 151, czyli niemal tyle samo, co w IV kwartale 2008 roku.

Najważniejsze trendy półrocza

Największy spadek w ciągu ostatniego półrocza miał miejsce w grudniu ? 36% względem listopada 2008 roku. W styczniu zaobserwowano znaczące ?odbicie? ? liczba ogłoszeń wzrosła o 40% względem grudnia, w lutym zaś nastąpił lekki spadek zapotrzebowania na nowych pracowników. W marcu sytuacja wróciła niemal do poziomu ze stycznia. Ostatni kwartał zeszłego roku przebiegał pod znakiem spadków, natomiast I kwartał 2009 roku, mimo pewnych wahań, był dosyć stabilny.

Wykres 1. Liczba ofert pracy w IV kwartale 2008 i I kwartale 2009

Źródło: Dane własne portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl.

Malejąca liczba ofert pracy przełożyła się odwrotnie proporcjonalnie na popyt ze strony kandydatów. W styczniu 2009 roku zainteresowanie ofertami pracy (mierzone liczbą odsłon stron z ogłoszeniami) było aż o 73% wyższe niż średniomiesięcznie w 2008 roku. W lutym i marcu zainteresowanie było większe odpowiednio o 67% i 64% niż w 2008 roku.

Największe zapotrzebowanie na specjalistów odnotowała branża handel i sprzedaż, na kolejnych miejscach znalazły się natomiast: bankowość i finanse oraz budownictwo i nieruchomości. Oferty pochodzące z tych trzech sektorów stanowiły w sumie prawie 60% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na Pracuj.pl. Tendencja panująca w branżach została potwierdzona również przez zapotrzebowanie na konkretne specjalizacje ? w czołówce znaleźli się handlowcy oraz inżynierowie.

Zdecydowanie najłatwiej było znaleźć pracę w województwie mazowieckim, pochodziła stąd co piąta oferta pracy, niemal tyle samo miejsc pracy oferowały łącznie województwa dolnośląskie i śląskie. Odsetek ogłoszeń pochodzących z zagranicy wyniósł mniej niż 2%.

Które branże rekrutowały najwięcej?

W I kwartale branża handel i sprzedaż znalazła się na pierwszym miejscu pod względem liczby oferowanych miejsc pracy – co trzecie ogłoszenie dotyczyło zatrudnienia w tym sektorze. Na kolejnych pozycjach znalazły się branże: finansowa, nieruchomościowa oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie.

Największy wzrost zapotrzebowania na pracowników miał miejsce w branży farmaceutycznej (o 31%), edukacyjnej (o 25%) oraz FMCG (o 11%). Największy spadek liczby ogłoszeń w I kwartale 2009 w porównaniu do IV kwartału 2008 odnotowano w branżach: transport i logistyka, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie.

Tabela 1. Oferty pracy w I kwartale 2009 roku według branż.
Branża pracodawcy
Liczba ofert
% ofert w Q1 2009
Wzrost/spadek względem Q4 2008
handel i sprzedaż
12 156
32,7%
+2,04%
bankowość, finanse, ubezpieczenia
5 027
13,5%
-8,55%
budownictwo i nieruchomości
4 597
12,4%
+8,37%
telekomunikacja i zaawansowane technologie
3 876
10,4%
-10,24%
przemysł ciężki
3 525
9,5%
-18,21%
przemysł lekki
3 280
8,8%
-0,61%
produkcja dóbr szybkozbywalnych – FMCG
2 380
6,4%
+11,37%
IT
2 271
6,1%
+8,92%
marketing, media, reklama
1 335
3,6%
+10,24%
transport i logistyka
1 335
3,6%
-26,37%
przemysł farmaceutyczny
1 264
3,4%
+31,12%
edukacja, kształcenie, szkolenia
817
2,2%
+24,54%
przemysł chemiczny
532
1,4%
+2,50%
turystyka, hotelarstwo, gastronomia
509
1,4%
+8,99%
prawo, obsługa prawna
331
0,9%
+8,52%
Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2009, Pracuj.pl.

Kogo poszukiwano najczęściej?

Pozycję lidera pod względem liczby ofert pracy oraz procentowego udziału w rynku nieustannie zajmują handlowcy. W I kwartale 2009 roku do osób zainteresowanych tego typu pracą skierowana była niemal połowa wszystkich ogłoszeń. W wielu ofertach pracy mogły przebierać także osoby specjalizujące się w obsłudze klienta, inżynierowie, informatycy i finansiści.

Co ciekawe, w stosunku do poprzedniego kwartału najbardziej wzrosła liczba ogłoszeń skierowanych do tłumaczy (o 49%) i prawników (o 45%), chociaż udział tych branż wśród wszystkich ofert zawiera się w przedziale 0,5-1,2%. Znajdujący się w czołówce poszukiwanych specjalistów handlowcy mieli do dyspozycji o 13% ogłoszeń więcej niż w poprzednim kwartale.

Tabela 2. Oferty pracy w I kwartale 2009 roku według specjalizacji.
Dział w firmie/specjalizacja zawodowa
Liczba ofert
% ofert w Q1 2009
Wzrost/spadek względem Q4 2008
dział handlowy
17 113
46,1%
+12,90%
dział obsługi klienta, call center
6 839
18,4%
+1,89%
dział technologiczny
6 361
17,1%
-0,90%
dział IT
5 937
16,0%
-6,58%
dział finansowy
5 404
14,5%
-5,24%
dział marketingu, reklamy, PR
1 859
5,0%
-4,52%
dział księgowości
1 830
4,9%
+9,84%
dział logistyki, spedycji, transportu
1 581
4,3%
-24,50%
dział produkcji
1 187
3,2%
-18,08%
dział personalny
953
2,6%
-7,30%
dział prawny
451
1,2%
+44,55%
dział kontroli jakości
258
0,7%
-35,98%
dział tłumaczeń
180
0,5%
+48,76%
Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2009, Pracuj.pl.

Ranking regionów

Najwięcej ofert pracy w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2009 roku skierowanych było do osób szukających zatrudnienia w województwie mazowieckim, skąd pochodziło co piąte ogłoszenie. Czołówka regionów oferujących najwięcej ofert pozostaje bez zmian względem 2008 roku – zaraz za Mazowszem znalazły się województwa: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie. Oferty pracy poza granicami naszego kraju znalazły się na końcu zestawienia i stanowiły zaledwie 1,9% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na Pracuj.pl w analizowanym okresie.

Interesująco wygląda zestawienie liczby ofert w ostatnim kwartale 2008 roku i pierwszym 2009 roku. Największy spadek, prawie o 10%, zanotowano w województwie mazowieckim, które mimo to ma największy udział w całkowitej liczbie ofert. Liczba wakatów najbardziej wzrosła w regionach o mniejszym udziale procentowym w całkowitej liczbie ofert na Pracuj.pl ? opolskie (wzrost o 24%), świętokrzyskie (o 14%), lubuskie (o 13%) i podlaskie (o 12%).

Tabela 3. Oferty pracy w I kwartale 2009 roku według województw.
Województwa
Liczba ofert
% ofert w Q1 2009
Wzrost/spadek względem Q4 2008
mazowieckie
8 164
22,0%
-9,93%
dolnośląskie
3 684
9,9%
-2,85%
śląskie
3 574
9,6%
-4,03%
wielkopolskie
3 030
8,2%
+1,20%
małopolskie
2 843
7,7%
+2,23%
pomorskie
2 641
7,1%
-4,24%
łódzkie
2 191
5,9%
-0,14%
kujawsko-pomorskie
1 579
4,3%
+6,04%
zachodniopomorskie
1 486
4,0%
+4,43%
opolskie
1 167
3,1%
+23,62%
lubelskie
1 152
3,1%
+10,77%
podkarpackie
1 091
2,9%
+6,23%
lubuskie
1 055
2,8%
+13,32%
świętokrzyskie
974
2,6%
+14,32%
warmińsko-mazurskie
947
2,5%
+9,86%
podlaskie
852
2,3%
+11,52%
zagranica
721
1,9%
+0,42%
Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2009, Pracuj.pl.

Specjalista poszukiwany

W I kwartale 2009 roku niemal 8 na 10 ofert pracy skierowanych było do specjalistów. Co dziesiąte ogłoszenie skierowane było do kierowników. Najmniej propozycji zatrudnienia czekało na praktykantów i stażystów oraz na pracowników fizycznych.

Co ciekawe, w pierwszych miesiącach 2009 roku prawie o połowę (45%) względem ubiegłego kwartału wzrosła liczba ogłoszeń skierowanych do praktykantów i stażystów. Takie rozłożenie zapotrzebowania na pracowników może być spowodowane trudną sytuacją gospodarczą ? pracodawcy chętniej zatrudniają osoby na stanowiska stażowe ze względu na ich atrakcyjność finansową.

Wykres 2. Oferty pracy w I kwartale 2009 roku według poziomu stanowiska.

Źródło: Rynek pracy specjalistów w I kwartale 2009, Pracuj.pl.

Komentarz do badania:
Dwa ostatnie kwartały potwierdziły nasze wcześniejsze prognozy ? w coraz większej ilości branż mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy, a nie pracownika. Wskazuje na to chociażby rosnąca liczba odsłon ofert na portalu Pracuj.pl, która oznacza intensyfikację poszukiwania nowego zatrudnienia przez pracowników. Jest to także  efekt fali informacji o kolejnych zwolnieniach, które ogłaszane były w ostatnich miesiącach przez pracodawców. Stawia to przed pracodawcami jedno z największych wyzwań obecnych czasów, czyli takie przeprowadzenie koniecznych redukcji zatrudnienia, aby nie ucierpiała na tym motywacja i zaangażowanie pozostałych pracowników.
W czasach obecnego spowolnienia gospodarczego pracodawcy planują restrukturyzację zatrudnienia, dostosowując je do popytu, a także poszukując pracowników za niższe stawki niż dotychczas. Z drugiej strony, obecna sytuacja to doskonały moment na znalezienie dobrych pracowników – specjalistów w swoich branżach, którzy jeszcze rok wcześniej mieli pewne posady, a teraz uważnie obserwują rynek pracy i oceniają bezpieczeństwo zatrudnienia.
W tych przełomowych czasach warto na pewno zadbać o wizerunek firmy jako organizacji, która pomimo obiektywnych trudności, dba o pracowników i potrafi w odpowiedni sposób przeprowadzić proces zmian. Po okresie kryzysu przychodzi czas wzrostu gospodarczego, a wtedy takie przedsiębiorstwa będą miały łatwiejszy dostęp do najlepszej kadry. Odpowiednia polityka personalna i komunikacyjna w czasach dekoniunktury w dłuższej perspektywie z pewnością się opłaca.
Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl

Portal Pracuj.pl powstał w 2000 r. Jest portalem rekrutacyjnym, skierowanym do specjalistów i menedżerów. Kandydatom dostarcza oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady i narzędzia ułatwiające znalezienie pracy, rozwój kariery zawodowej oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Pracodawców wspiera w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy, m.in. dzięki ofertom pracy, bazie CV oraz usługom wizerunkowym. Portal należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem popularnych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej serwisów rekrutacyjnych.
Pracuj.pl jest także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata.
www.pracuj.pl

Similar Posts