praca Wiadomości branżowe

Rzeszowska szkoła wyższa otrzymała certyfikat "Uczelnia Liderów"

WSIiZ liderem w kształceniu

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów”. Przyznawany jest on szkołom wyższym łączącym najwyższą jakość kształcenia z edukacją praktyczną, dostosowaną do wymogów gospodarki i rynku pracy. WSIiZ dostała również wyróżnienie „PRIMUS” za maksymalną liczbę punktów.

W konkursie brało udział ponad sto kilkadziesiąt szkół wyższych z całej Polski. WSIiZ otrzymała również najbardziej prestiżowe wyróżnienie konkursu „PRIMUS”, za maksymalną liczbę 90 punktów. Oznacza to, że jest liderem wśród liderów. Rzeszowska uczelnia została też bardzo wysoko oceniona przez jej studentów.

Celem konkursu jest wyróżnienie uczelni wyższych, które mają najbardziej wartościową ofertę edukacyjną połączoną z nauczaniem praktycznym, co zapewnia studentom i absolwentom wysokie kwalifikacje oraz konkurencyjność na rynku pracy.

– Stawiamy na kształcenie praktyczne. Do dyspozycji studentów jest 70 nowoczesnych laboratoriów, w tym 17 pracowni zaawansowanych technologii teleinformatycznych – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

O przyznaniu certyfikatu zdecydowała komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, specjalizujących się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Wręczenie odbyło się we wtorek (12 czerwca) w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznajemy szkołom, które podejmują wysiłki na rzecz podnoszenia jakości nauczania i wiązania procesu dydaktycznego z aktualnymi tendencjami  rynku pracy. Otrzymują je uczelnie, które wyróżniają się na tle innych jako inwestujące w dydaktykę dla rynku pracy i przygotowują studentów do skutecznego i efektywnego osiągnięcia celów zawodowych w Polsce i Zjednoczonej Europie –  wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest organizatorem konkursu.

Certyfikat jest również potwierdzeniem, że uczelnia kształci absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. W WSIiZ działa Biuro Karier, które zapewnia staże i oferty pracy dla studentów i absolwentów uczelni.

Wykształcą przyszłych biznesmenów

Uzyskanie prestiżowego certyfikatu oznacza też, że WSIiZ dostosowuje kształcenie do oczekiwań gospodarki i promuje przedsiębiorczość akademicką, stara się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej, a także podejmuje działania w kierunku rozwijania u studentów postaw pro-przedsiębiorczych i pro-rynkowych.

– Od nowego roku akademickiego jako pierwsza uczelnia w Polsce będziemy oferować wszystkim studentom specjalność warsztat biznesowy. Podczas zajęć prowadzonych głównie przez przedstawicieli biznesu, nauczą się, jak założyć i poprowadzić własną firmę – zaznacza prof. Pomianek – Pracownicy naukowi naszych instytutów posiadają szeroką wiedzę o obecnej sytuacji gospodarczej, tendencjach rozwojowych, możliwościach inwestycyjnych i perspektywicznych firmach. Chcemy tę wiedzę w sposób praktyczny przekazać młodym ludziom.

Uczelnia ma fundusz inwestycyjny, który będzie wspierał lepsze pomysły. Realizuje też granty, które zapewnią kapitał zalążkowy najbardziej innowacyjnym przedsięwzięciom studentów.

Rzeszowska szkoła wyższa została wyróżniona również za kształtowanie kreatywności i postaw innowacyjnych u studentów, umożliwianie rozwoju ich talentów i pasji. W WSIiZ działają 24 koła naukowe: m.in. przedsiębiorczości, grafiki i animacji komputerowej oraz  fotografii i 8 organizacji studenckich: np. chór, zespół cheerleaderek i radio internetowe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #2009   #aplikacji   #badania   #br   #cen   #cv   #czas   #drugie   #dwa   #element   #etap