praca Wiadomości branżowe

Rzeszowska uczelnia najlepsza w rankingu ogólnopolskim

W opublikowanym dziś rankingu Perspektyw i Rzeczypospolitej Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ma 1 miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych z uprawnieniami magisterskimi. Zajmuje też  1 lokatę wśród wszystkich prywatnych szkół wyższych w Polsce południowo-wschodniej.

W zestawieniu wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce WSIiZ zajęła wysoką 7 lokatę. Wyprzedziły ją jedynie uczelnie z uprawnieniami doktorskimi. W pierwszej dziesiątce rankingu WSIiZ jest jedną z zaledwie dwóch uczelni, które nie  mają statusu akademii. Taki wynik pokazuje, iż rzeszowska uczelnia utrzymuje od lat pozycję lidera. 

– Jesteśmy w ścisłej czołówce w kategorii umiędzynarodowienie, a w kluczowej dla szkolnictwa wyższego i gospodarki kategorii innowacyjność zajęliśmy 1 miejsce w Polsce i to z bardzo wyraźną przewagą nad innymi. Cieszy nas, że kapituła zauważyła naszą niezwykle mocna pozycję, jeśli chodzi o przychody pozadydaktyczne, czyli to, co stanowi o wszechstronności uczelni i dobrym przygotowaniu kadry do efektywnej dydaktyki. To pośrednio pokazuje, że mamy stabilną sytuację finansową – nie kryje zadowolenia prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

Rektor zauważa, że bez względu na to, jakie badania są prowadzone w skali ogólnopolskiej, uczelnia jest zawsze w czołówce. Zajęła np. 7 miejsce w Polsce pod względem preferencji pracodawców. Ma też pozycję lidera w wykorzystywaniu grantów unijnych. W ubiegłym roku WSIiZ otworzyła Centrum Edukacji Międzynarodowej, w którym znajdują się nowoczesne laboratoria zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Inwestycja opiewająca na kwotę prawie 30 mln zł została zrealizowana z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Zobacz film o laboratorich w TVP 2 na stronie www.tvp.pl/styl-zycia/ludzie/poziom-20/wideo/odc-80/7122367

– Cieszymy się, że ciągle jesteśmy liderem nie tylko na Podkarpaciu i w Polsce południowo-wschodniej, ale w kraju. Kryteria rankingu podpowiadają uczelniom, na co należy zwrócić uwagę.  Dla młodzieży są wyraźnym wskaźnikiem , że WSIiZ to uczelnia solidna, stabilna, od lat w ścisłej czołówce, gdzie młodzi ludzie nie zmarnują zapału i ambicji – podkreśla rektor WSIiZ.

Uczelnię wyróżnia harmonijne współdziałanie w 3 obszarach aktywności: dydaktyki, nauki i usług, co zdaniem rektora Pomianka, daje gwarancję efektywnego kształcenia. Kolejny atut WSIiZ-u to nowoczesne laboratoria, w których studenci wszystkich kierunków zdobywają umiejętności praktyczne, cenione przez pracodawców. Rzeszowska szkoła wyższa ma aż 70 specjalistycznych pracowni! Wizytówką uczelni jest też doceniona w rankingu międzynarodowość.

– Kształcimy ok. 1000 studentów z kilkunastu krajów świata. Dzięki temu młodzież może poznać inne kultury, zwyczaje i mentalność. W zglobalizowanym świecie jest to niezwykle pomocne i dobrze przygotowuje naszych studentów do pracy zawodowej z partnerami zagranicznymi, a nawet do międzynarodowych przedsięwzięć biznesowych – przekonuje prof. Pomianek.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wsiz.rzeszow.pl.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy