praca Wiadomości branżowe

Rzeszowska uczelnia pierwsza w konkursie Genius Universitatis

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła I miejsce w kategorii „Najlepszy informator” oraz II miejsce w kategorii „Gadżet” w konkursie Genius Universitatis organizowanym przez magazyn „Perspektywy” na najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych w roku akademickim 2010/2011.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2012. Konkurs zorganizowały magazyny Perspektywy i Brief.

Genius Universitatis – duch miejsca, opiekuńcza siła wyzwalająca poczucie wspólnoty studentów i ich mistrzów, jest ideą łączącą misje wszystkich liczących się szkół wyższych – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. – Ta idea buduje wartościowe strategie promocyjne uczelni w warunkach demograficznego niżu, kiedy profesjonalny marketing – dodany do pozycji rankingowej uczelni – rozstrzyga o rekrutacyjnym sukcesie szkół wyższych.

Magazyn edukacyjny „Perspektywy” oraz magazyn marketingu i sprzedaży „Brief” po raz drugi oceniły najciekawsze dokonania reklamowe uczelni w pięciu kategoriach: reklama prasowa, broszury i informatory rekrutacyjne, gadżet promocyjny, film promocyjny oraz rekrutacyjny serwis internetowy. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 150 prac z 37 szkół wyższych w kraju. Jury na czele z Grzegorzem Kiszlukiem, prezesem i redaktorem naczelnym Brief, ostatecznie oceniło 72 realizacje, spełniające regulaminowe kryteria.

Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii broszura – informator okazał się informator przygotowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. – Myślę, że nasz informator wyróżnia przede wszystkim pomysł i jego autorstwo. To nasi studenci wykonali projekt graficzny, są też autorami tekstów i zdjęć przedstawiających studentów konkretnych kierunków, którzy potrafią je najciekawiej zaprezentować – mówi Mariola Pikor, kierownik Działu Promocji WSIiZ.

Przy tworzeniu informatora bardzo istotne było podanie czytelnych informacji, eksponujących najważniejsze konkrety, wyróżniające każdy kierunek, np. jakie kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne mogą zdobyć absolwenci danych studiów i gdzie mogą znaleźć po skończeniu pracę.

Mamy nadzieję, że lektura informatora pomoże młodym ludziom dokonywać słusznych wyborów mających pozytywny wpływ na ich zawodową przyszłość. swoją przyszłość – podkreśla Pikor.

 

Laureaci II edycji Konkursu Genius Universitatis 2012:

W kategorii reklama prasowa:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Politechnika Białostocka

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera

W kategorii film promocyjny:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Politechnika Koszalińska

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

 

W kategorii broszura – informator:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Politechnika Wrocławska

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 

W kategorii gadżet promocyjny:

Politechnika Świętokrzyska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

W kategorii serwis internetowy:

Uniwersytet Jagielloński

Politechnika Świętokrzyska

Uniwersytet Szczeciński

Similar Posts