praca

Są pieniądze dla doktorantów

Są pieniądze dla doktorantów Młodzi naukowcy często stają przed dylematem ?kontynuować pracę badawczą, czy zarabiać pieniądze?. Stypendia z programu InnoDoktorant mają im pomóc w dokonaniu

Są pieniądze dla doktorantów

Młodzi naukowcy często stają przed dylematem ?kontynuować pracę badawczą, czy zarabiać pieniądze?. Stypendia z programu InnoDoktorant mają im pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Po trzydzieści tysięcy złotych dostanie w tym roku sześćdziesięciu doktorantów z Pomorza, którzy zdołają przekonać komisję konkursową, że wyniki ich badań wpłyną na rozwój innowacyjności w regionie.

graduacja2005-03Czasu jest niewiele, gdyż wnioski przyjmowane będą tylko do 6 listopada. Na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne w poniedziałek, 26 października o godz. 11 do auli Politechniki Gdańskiej zapraszają pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego. Tam zaprezentowane zostaną główne założenia i zasady konkursu.

Stypendia InnoDoktorant są przyznawane badaczom, którzy mają otwarty przewód doktorski, a termin obrony wyznaczony jest po zakończeniu wypłacania stypendium. W konkursie mają prawo uczestniczyć przedstawiciele kierunków przyrodniczych, ścisłych, w tym także ekonomiczno-prawnych, związanych z ochroną własności przemysłowej, transferu innowacji oraz komercjalizacji nowych technologii i produktów.
Głównym celem projektu współfinansowanego z funduszy unijnych, środków budżetu państwa i województwa pomorskiego jest usuwanie barier finansowych, które niejednokrotnie utrudniają, a nawet uniemożliwiają prowadzenie badań. Nie znaczy to wcale, że doktorant będzie musiał w rozliczeniu wykazać wydatki wyłącznie na cele naukowe. Do regulaminu zostało więc wpisane wprost sformułowanie, że stypendium może zostać wydatkowane na dowolny cel.

Pieniądze będą przekazywane przelewem w pięciu transzach, z czego pierwsza stanowiąca połowę kwoty przyznanego stypendium zostanie przekazana do końca bieżącego roku. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać wynosi 30 tys. zł i jest wypłacana na okres ośmiu miesięcy.
Doktoranci Politechniki Gdańskiej mają już dobre doświadczenia z programem InnoDoktorant. W pierwszej edycji konkursu, która miała miejsce w roku ubiegłym stypendia odebrało 25 osób z naszej uczelni na 50 wybranych do realizacji w całym województwie. Największą aktywnością w tym obszarze wykazał się Wydział Chemiczny, bo aż piętnastu doktorantów z tego wydziału otrzymało dofinansowanie w ramach InnoDoktorant.

A to już wiesz?  Czy kryzys to dobry czas na inwestycje?

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy