praca

Sage: działy kadr mogą sporo zaoszczędzić na korektach

Sage sp. z o.o., wiodący producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce, wprowadza ważne udogodnienia dla pracowników działów kadr i płac. W nowej wersji Systemu Zarządzania Forte można automatycznie obsługiwać korekty, co oznacza duże oszczędności operacyjne dla firm i jednostek administracji.

Za zawiłe prawo płacą przedsiębiorcy
Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego roku może tracić przeciętna średnia firma z powodu konieczności korygowania danych w ewidencji kadrowej. Tyle mogą łącznie kosztować dodatkowe godziny pracy potrzebne na obsługę korekt i wyrównań, niezbędne usługi firm informatycznych oraz naprawa błędów popełnianych podczas prowadzenia podwójnej ewidencji kadr i płac.

Oferowane w Polsce systemy kadrowo-płacowe są projektowane pod kątem obowiązujących przepisów, lecz często nie radzą sobie z obsługą wstecznych zmian (korekt) w już rozliczonych miesiącach. W wielu organizacjach, szczególnie z sektora budżetowego i administracji, w każdym roku wykonuje się mnóstwo korekt. Są to uciążliwe i czasochłonne operacje. Pracownicy działów kadr muszą wykonywać operacje ręcznie na papierze lub korzystać z dodatkowych usług producentów oprogramowania. Oba wyjścia są niekorzystne ? obsługa ?ręczna?, niezależnie od systemu, grozi błędami w ewidencji. Jest też bardzo czasochłonna. Z kolei dodatkowe usługi informatyczne nierzadko stanowią istotny koszt.
System Zarządzania Forte automatyzuje obsługę wyrównań i korekt

Na rynek trafia właśnie nowa wersja modułu KADRY i PŁACE Forte 2010.a firmy Sage sp. z o.o., wyposażona w automatyczną obsługę korekt. Dla wygody dotychczasowych użytkowników modułu KADRY i PŁACE Forte, wszystkie funkcje zarządzania korektami i wyrównaniami zostały udostępnione dokładnie w tym samym interfejsie, jaki funkcjonował w poprzedniej wersji programu. W trybie wprowadzania poprawek pod ręką znajdują się wszystkie dotychczasowe funkcje programu, a sam wygląd najnowszej wersji modułu kadrowo-płacowego Forte nie zmienił się.
Nowa wersja umożliwia wygodną i szybką obsługę korekt, bez konieczności prowadzenia równoległej ewidencji, bez operacji wykonywanych ręcznie, bez dodatkowej asysty informatyków.
Po wprowadzeniu zmian w zamkniętych okresach, system sam przelicza wynagrodzenia, składki, składniki płacowe; koryguje ewidencje obecności oraz generuje właściwe deklaracje do ZUS i urzędów skarbowych. Projektanci nowej wersji systemu pomyśleli także o zintegrowaniu obiegu danych pomiędzy systemem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym.
Co zyskują pracownicy działów kadr i płac, dzięki automatycznej obsłudze korekt:
? oszczędność czasu ? wielokrotnie udało się skrócić czas potrzebny do obsługi różnego rodzaju korekt, w tym przygotowywania skorygowanych deklaracji;
? bezpieczeństwo ? wynika ze spójności danych (skutki korekt są wyliczane automatycznie). Użytkownik może weryfikować mechanizmy wyliczeń. System zachowuje historię operacji, więc wiadomo, jakie dane, kiedy i przez kogo były modyfikowane. Przechowywanie danych
w spójnym i bezpiecznym środowisku systemu czyni pracę bardziej uporządkowaną,
z klarownym obiegiem informacji;
? efektywna i wygodna komunikacja ? szybka obsługa korekt usprawnia komunikację kadr
z księgowością, ZUS, urzędami skarbowymi i pracownikami. Skorygowane deklaracje można szybciej przesyłać. System sam czuwa nad tym, aby użytkownik nie popełnił błędów operacyjnych. Integracja z modułem finansowo-księgowym Forte, zapewnia automatyczne przesłanie danych do księgowania;
? wygoda i komfort pracy ? tryb korekt w swoim wyglądzie i dostępnych funkcjach w niczym nie różni od wcześniejszej wersji modułu KADRY i PŁACE Forte.

Informacja o Systemie Zarządzania Forte
System Zarządzania Forte to zintegrowane rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem z segmentu MSP, umożliwiające osiąganie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych. Posiada budowę modułową i obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji ? finanse, analizy i zarządzanie informacją, sprzedaż i relacje z klientami, zarządzanie zasobami: majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim Przyczynia się do wzrostu efektywności oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej, pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności.
Zaawansowana funkcjonalność oraz wykorzystanie bazy danych Microsoft SQL Server pozwala na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami firm ? użytkowników; integrację z dalszymi rozwiązaniami, w tym pochodzącymi od innych producentów oraz tworzenie indywidualnych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.
http://www.sage.com.pl/forte

Informacja o Sage sp. z o.o.
Sage sp. z o.o. jest wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Spółka wchodzi w skład Sage Group plc ? należącej do grona trzech największych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie na świecie.
Sage sp. z o.o. posiada oddziały w Bytomiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu oraz sieć 400 dystrybutorów i partnerów biznesowych na terenie całego kraju. Oferta firmy obejmuje System Zarządzania Forte ? zaawansowane rozwiązanie klasy ERP dla średnich i większych przedsiębiorstw ? oraz 2 linie produktów dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw: Symfonia i Symfonia Start a także w pełni zlokalizowany program CRM: ACT!.
http://www.sage.com.pl
Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=945893034

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy