praca Wiadomości branżowe

Spotkanie klastrów europejskich

Czwarta Konferencja ICT DAYS już za nami. W tym roku, spotkaniom biznesu, nauki i administracji organizowanym przez Interizon – Pomorski Klaster ICT towarzyszyły trzydniowe rozmowy przedstawicieli klastrów z sześciu krajów Europy. Motywem przewodnim ICT DAYS 2013 było podnoszenie jakości usług świadczonych przez organizacje klastrowe.

Jakość usług klastrowych była głównym tematem rozmów zwłaszcza pierwszego dnia konferencji. Drugi dzień poświęcony był szansom rozwoju przedsiębiorstw w branży ICT w najbliższych latach. Poruszone zostały również kwestie możliwości otwierających się przed firmami w perspektywie finansowania 2014-2020. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się m.in. ze szczegółami przygotowywanego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

– W nowej perspektywie (?) mamy środki przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy będą realizować sieci dostępowe, tzw. sieci ostatniej mili. (?) Duże wparcie przewidywane jest na tę infrastrukturę ?podkreślił Bogdan Dombrowski, Wiceminister Administracji i Cyfryzacji.

O rozwoju biznesu w ramach Klastra Interizon mówił Maciej Filarecki, Przewodniczący Rady Klastra.

– Klaster jest platformą współpracy – jednak nie jest to kolejny portal społecznościowy, czy networkingowy. Jest platformą, której siłę budują przede wszystkim współpracujące ze sobą podmioty Klastra. Dzięki konferencji ICT DAYS możemy tę współpracę – między biznesem, nauką i administracją ? wzmacniać.- zaznaczył Przewodniczący.

Ważnym punktem programu były prezentacje innowacyjnych rozwiązań z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji oferowanych przez firmy Klastra.

W ostatnim dniu konferencji omówione zostały kwestię współpracy klastrów z parkami naukowymi, inkubatorami przedsiębiorczości oraz innymi Instytucjami Otoczenia Biznesu. Konferencja była także okazją do rozmów biznesowych i poznania doświadczeń firm uczestniczących w projektach tj. ACCUS, realizowany przy współpracy z Klastrem Interizon, którego celem jest zbudowanie innowacyjnego systemu do inteligentnego zarządzania przestrzenią miejską i przeprowadzenie jego pilotażowego wdrożenia w Trójmieście.

 

 

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy