praca Wiadomości branżowe

Studenci na rynku pracy

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla monsterpolska.pl przez firmę Mareco niektórzy polscy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby rozpoczynające dopiero swoją karierę. Ci, którzy właśnie ukończyli studia, znajdują zatrudnienie najczęściej w branży IT i finansach. Ponadto co piąta firma oferuje płatne staże, a 43% bezpłatne.

W ponad połowie badanych firm liczba zatrudnionych studentów nie przekracza 5%. Prawie co piata firma przyznała, że w ich przedsiębiorstwach liczba pracowników przyjętych bezpośrednio po studiach waha się między 6 a 10%. Również w 18% firm udział absolwentów wśród pracowników mieści się w przedziale 11-30%. 3% firm zatrudnia do 51% osób, które dopiero zdobyły wykształcenie wyższe. Równocześnie więcej niż połowa pracowników w 8% przedsiębiorstw to  osoby bezpośrednio po studiach.

Staż i praktyka również w cenie

Wyniki badań monsterpolska.pl pokazują, że w wielu przedsiębiorstwach studenci mogą liczyć na staże lub praktyki. Co piąta firma oferuje staże płatne, a 43% praktyki oraz staże bezpłatne. Najczęściej taką formę proponują pracodawcy z takich branż jak: IT, telekomunikacyjna, finanse i inżynieryjna. Bezpłatne praktyki organizowane są w ponad połowie firm, które zatrudniają ponad stu pracowników. Dodatkowo, 40% wszystkich branż oferuje studentom taką formę praktyk.

www.monsterpolska.pl

Informacje dodatkowe:

Wyniki badań pochodzą z analizy przeprowadzonej na zlecenie monsterpolska.pl przez firmę Mareco. W dniach 16 sierpnia – 7 września 2011. Badaniem objętych zostało 240 losowo wybranych przedsiębiorstw z województw małopolskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Wszystkie badane firmy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników i działają w jednej z ośmiu wskazanych branż: IT, sprzedaż, finanse, telekomunikacja, księgowość, przemysł, FMCG, inżynieria. W każdym z trzech województw zrealizowanych zostało po 10 wywiadów z firmami z każdego z badanych sektorów.

Monsterpolska.pl (Monster Worldwide Polska Sp. z o.o.) to część największego na świecie serwisu kariery monster.com. W Polsce firma jest obecna już od 1999 roku, wcześniej jako jobpilot.pl.  Celem monsterpolska.pl jest ułatwienie kontaktu pomiędzy prężnie rozwijającymi się firmami a profesjonalistami. Pracobiorcom, serwis monsterpolska.pl oferuje możliwości rozwoju i kierowania swoją karierą zawodową. Pracodawcom ułatwia poszukiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Jest to możliwie dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym usługom, usprawniającym proces rekrutacji.

Similar Posts