Wiadomości branżowe

Studenci w Królewskiej Fabryce Karabinów. Rozstrzygnięcie konkursu

Rewitalizacja Królewskiej Fabryki Karabinów przy ul. Łąkowej w Gdańsku stała się tematem pracy konkursowej studentów architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej. Ogłoszenie wyników konkursu już jutro – we wtorek, 14 czerwca o godz. 11. Zapraszamy na Politechnikę Gdańską do holu głównego przed aulą, II piętro Gmachu Głównego.


Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania części terenu zespołu dawnej Królewskiej Fabryki Karabinów w Gdańsku tak, by stał się on atrakcyjnym miejscem do zamieszkiwania, pracy i spędzania wolnego czasu zarówno mieszkańców, jak i turystów odwiedzających ten rejon Gdańska.


W konkursie wzięły udział dwie grupy studentów realizujących przedmiot projektowanie architektoniczne w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej na I semestrze studiów II stopnia. Grupa z Katedry Architektury Mieszkaniowej pracowała pod kierunkiem dr Agnieszki Błażko i dr Małgorzaty Skrzypek-Łachińskiej, grupa z Katedry Architektury Użyteczności Publicznej prowadzona była przez prof. Elżbietę Ratajczyk-Piątkowską i dr Ksenię Piątkowską.


Program funkcjonalny obejmował adaptację i częściową rozbudowę istniejących budynków zabytkowych na cele mieszkaniowe i usługowe poprzez stworzenie loftów mieszkalnych i pracowni artystów, miejsc do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej (sklepy, bistra, restauracje, bary, mini browar itp.), miejsc obcowania ze sztuką (galerie, sale teatralne i muzyczne, zewnętrzne przestrzenie ekspozycyjne), prowadzenia działalności hotelowej typu boutique hotel oraz przestrzeni o charakterze sportowym i rekreacyjnym, np. studio tańca, fitness itp.


Szczególnie rozważyć należało zapewnienie możliwości poruszania się po całym kompleksie lub większej jego części „suchą stopą”, możliwość zadaszenia dziedzińca głównego oraz odtworzenie historycznego układu głównych wejść do budynków oraz lokalizacji komunikacji pionowej wewnątrz obiektów. Prace miały uwzględniać możliwość wykreowania przestrzeni publicznej głównego dziedzińca otwartej dla wszystkich mieszkańców, turystów i przechodniów jako miejsca wypoczynku mieszkańców, ale i koncertów, przedstawień, wystaw, zabaw, targów czy kiermaszy.


Wśród podpowiedzi dla biorących udział w konkursie znalazła się również możliwość przebudowy lub budowy nowego skrzydła północno-wschodniego z wykorzystaniem dachu jako tarasu widokowego lub terenu zielonego oraz ewentualność podwyższenia budynków Królewskiej Fabryki Karabinów o jedną kondygnację.


W ocenie prac konkursowych pod uwagę brano następujące kryteria: całościowe potraktowanie problemu architektonicznego, atrakcyjność zaproponowanego programu funkcjonalnego połączona z przestrzenną czytelnością założenia, spójność elementów nowoprojektowanych z istniejącą tkanką historyczną, stopień zachowania postindustrialnego charakteru zespołu.


Istotna była również oryginalność koncepcji, w świetle ekonomicznej wykonalności i stopnia skomplikowania proponowanych rozwiązań ora pozytywny wpływ prezentowanej koncepcji na rozwój i rewitalizację Dolnego Miasta.
Większość studentów pracowała w zespołach dwuosobowych. Na konkurs złożono 31 prac. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, która otwarta zostanie z chwilą ogłoszenia werdyktu jury. 


Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu była dr Małgorzata Skrzypek-Łachińska.


 

Similar Posts