Wiadomości branżowe

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku.Wniosek należy złożyć do piątku 11 października 2013. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu ?Zdolni z Pomorza?.

Stypendia będą przyznawane z funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej.

 ? Mając na uwadze zapowiedziMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które od października 2014 roku planuje wprowadzićstypendia naukowe dla studentów pierwszego roku, władze Politechniki Gdańskiej postanowiły stworzyć taką możliwość już w roku akademickim 2013/2014 ? podkreśla dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, prorektor ds. kształcenia Politechniki Gdańskiej.

Dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość dr Barbara Wikieł, doc. PG, podkreśla, że: inspiracją do przyznawania stypendiów naukowych pierwszorocznym studentom były nie tylko doświadczenia z kierunków zamawianych, ale przede wszystkim sukces realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w całym województwie w latach 2010-2013 projektu ?Pomorskie ? dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki?, w skrócie znanego pod nazwą ?Zdolni z Pomorza?. Projekt ten skierowany był do najwybitniejszych uczniów naszego regionu, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Dr Wikieł pełniła rolę koordynatora Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w projekcie ?Zdolni z Pomorza?, Jednym z zadań przyjętych przez naszą uczelniędo realizacji, a stanowiącym ważny element regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych, jest stworzenie dodatkowego wsparcia stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących studia na Politechnice Gdańskiej.

? Regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych ma stanowić spójne rozwiązanie pod względem merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym, dzięki czemu każdy zdolny uczeń z województwa pomorskiego otrzyma odpowiednie wsparcie ? zaznacza dr Barbara Wikieł.

UWAGA! Podania wraz z wykazem osiągnięć należy kierować do prorektora ds. kształcenia prof. Marka Dzidy. Dokumenty należy złożyć w pok. 266 w Gmachu Głównym do 11 października 2013 roku.

Zdolni z Pomorza

Projekt Zdolni z Pomorza realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego zakończył się 31 sierpnia 2013. Politechnika Gdańska uczestniczyła w projekcie zarówno na etapie jego przygotowywania, kilkuletniej realizacji, jak i podjęła się kontynuacji wielu zadań zainicjowanych w projekcie już po jego zakończeniu. Mowa m.in. o opiece mentorskiej nauczycieli akademickich nad uczniami wybitnie uzdolnionymi, uczestnictwie uczniów w zajęciach na studiach z możliwością ich zaliczania czy organizacji spotkań akademickich.

Do współpracy przy projekcie nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, a także pracodawców.

Czytaj także: Politechnika dla Zdolnych z Pomorza, Zdolni z Pomorza

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy