praca

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
10.09.2010
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich Z udziałem prawie 300 osób, w dniach 8 – 10 września br. w Warszawie, odbył się I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich pod hasłem ,,Inżynierowie Ojczyźnie i Światu”.

W uroczystym otwarciu Zjazdu, w gmachu Politechniki Warszawskiej, uczestniczył Marian Zalewski -podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi. W swoim wystąpieniu, zauważył on, że aktywność inżynierów dotyczy także obszarów wsi, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. – Dążymy do tego – powiedział – by wieś była nowoczesna. Dziś będąc w Unii Europejskiej podkreślamy, że gdy się mówi o konkurencyjności, innowacyjnej gospodarce, ekologii, eko-energii, postępie to mamy na myśli właśnie obszary wiejskie i rolnictwo. Dużą rolę mają tu do odegrania inżynierowie. Praca inżynierów jest istotna w takich sferach jak bezpieczeństwo żywnościowe, ekologiczne, energetyczne, klimatyczne oraz technologiczne.

W zjeździe uczestniczyli inżynierowie reprezentujący światowe, renomowane uczelnie oraz firmy. W trakcie 7 sesji panelowych i 14 sesji tematycznych przeanalizowano zagadnienia poświęcone transferowi technologii, przedsiębiorczości, innowacyjności, współpracy nauki i biznesu, organizacji inżynierów i ich kształceniu.

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Swiatowy-Zjazd-Inzynierow-Polskich

Similar Posts