motywacja

Systemy bodźców ekonomicznych

Systemy bodźców ekonomicznych kluczem do poprawienia stanu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy
Najnowsze badania przeprowadzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wskazują, że dzięki motywacyjnym bodźcom ekonomicznym, przedsiębiorstwa chętniej inwestują środki finansowe w zmniejszenie wypadkowości i ryzyka chorób związanych z pracą. Raport z badania EU-OSHA został po raz pierwszy przedstawiony 29 września 2010 r. w Rzymie, podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Higieny Pracy (IOHA).

Wiele państw członkowskich UE propouje bodźce ekonomiczne firmom, które inwestują w bezpieczeństwo swoich pracowników. W ich zakres wchodzą takie rozwiązania jak niższe stawki ubezpieczeniowe, dotacje państwowe, ulgi podatkowe i preferencyjne warunki udzielania pożyczek bankowych, przyznawane przedsiębiorstwom osiągającym najlepsze wyniki w zakresie BHP.

W badaniach EU-OSHA, wyróżniono 14 studiów przypadku, ale już 3 z nich zawierają wystarczającą ilość danych do przeprowadzenia analizy kosztów i zysków. Wszystkie trzy przyniosły znaczny zwrot – od 1,01 do 4,81 euro z każdego zainwestowanego euro. Kryteria ilościowe obejmowały wypadkowość, zwolnienia chorobowe oraz ogólną poprawę warunków pracy.

Przykładowo, system wprowadzony w niemieckim sektorze mięsnym w 2002 r. doprowadził do obniżenia liczby zgłoszonych wypadków o 28% w ciągu sześciu kolejnych lat, podczas gdy w całym sektorze spadek ten wynosił 16%. Oznacza to, że w przedsiębiorstwach, w których wprowadzono system bodźców ekonomicznych, w skali roku odnotowano ok. 1000 wypadków mniej.

Według dyrektora EU-OSHA Jukki Takali: ?Motywacyjny system bodźców ekonomicznych jest inspirujący dla wszystkich państw członkowskich UE. Dzięki możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, poszczególne kraje będą mogły opracowywać własne, efektywne systemy bodźców ekonomicznych. Z raportu wynika, że takie systemy mogą być skuteczne we wszystkich państwach członkowskich, niezależnie od różnic w systemach ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń wypadkowych.?

Bazując na doświadczeniach innych krajów, włoski urząd ds. odszkodowań pracowniczych INAIL opracował nowy system bodźców ekonomicznych. Program INAIL, którego budżet wynosi ponad 60 milionów euro, skierowany został przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw i według szacunków ekspertów może obniżyć koszty społeczne – wynikające z uszczerbku na zdrowiu ludzi – o około 180 milionów euro.

Raport EU-OSHA odzwierciedla rosnące zainteresowanie systemami bodźców ekonomicznych jako środkiem zachęcającym organizacje do inwestowania w zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Faktem jest, że samo egzekwowanie przepisów nie wystarczy, jeżeli UE ma osiągnąć cel wyznaczony w Strategii Wspólnoty Europejskiej
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, jakim jest obniżenie liczby wypadków przy pracy o 25%.

Raport i podstawowe fakty w 22 językach są dostępne na nowym portalu internetowym podającym informacje o motywacyjnych programach ekonomicznych: http://osha.europa.eu/en/topics/economic-incentives

Linki
Raport ?Motywacyjne systemy bodźców ekonomicznych, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy: przegląd z perspektywy europejskiej?
(dostępny w języku angielskim)
Podstawowe fakty (w 22 językach)
Systemy bodźców ekonomicznych
Dodatkowe informacje dla prasy:
Misją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) jest uczynienie z Europy bezpieczniejszego, zdrowszego i efektywniejszego miejsca pracy.
EU-OSHA została powołana przez Unię Europejską w celu zaspokajania zapotrzebowania na informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. EU-OSHA, z siedzibą
w Bilbao, w Hiszpanii, stawia sobie za cel poprawę jakości życia pracowników w miejscu pracy poprzez stymulowanie przepływu informacji technicznych, naukowych
i gospodarczych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w kwestie bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników.

Więcej informacji:

serwis Twitter, blog Agencji, comiesięczny biuletyn informacyjny OSHmail, kanał RSS, http://osha.europa.eu
Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=1709462795

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy