pieniądze

Szkolenia i dotacje w Tychach

Tyskie ośrodki i szkoły zapraszają na szereg bezpłatnych szkoleń zawodowych pozwalających zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Bezpłatna oferta ośrodków kształcenia zawodowego oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości skierowana jest zarówno do długotrwale pozostających bez pracy, jak i pracujących, pragnących zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach rozpoczyna realizację projektu pt. E-Silesia – edukacja informatyczna mieszkańców Śląska”. Przedsięwzięcie ma na celu nabycie nowych i uzupełnienie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informatycznych.

Zajęcia będą obejmowały 14 pięciogodzinnych zjazdów, raz w tygodniu. Projekt kierowany jest do osób pracujących, które ukończyły 18 lat i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, lub umowy o dzieło. Uczestnicy projektu odbędą szkolenie głownie z zakresu: obsługi komputera w środowisku Windows, Pakietu Office, Internetu i poczty elektronicznej.Program szkolenia obejmuje także oprogramowanie specjalistyczne: Microsoft Express Web 3.0, Corel Draw, Corel Photo Paint, Picture Show 4, Video Studio 11.

Wszystkich, którzy myślą o otworzeniu własnej firmy zainteresuje nabór do ostatniej edycji projektu “Samozatrudnienie Twoją Szansą”, realizowanego przez OIPH w Tychach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września. Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe i doradcze przede wszystkim dla kobiet lub osób długotrwale bezrobotnych (przebywających w ewidencji osób bezrobotnych PUP co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat).

Spełniając powyższe kryteria i mając pomysł na własną firmę masz szansę wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia własnej firmy i otrzymania do 30 tys. zł na rozpoczęcie działalności.

863423_employerPrzydatne informacje dotyczące zasad prowadzenia własnej firmy otrzymać można również w Punkcie Konsultacyjnym Centrum Przedsiębiorczości SA z Woli. Konsultanci dyżurują w Tychach w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca. Punkt Konsultacyjny CP SA świadczy usługi informacyjne zarówno dla aktywnych przedsiębiorców, jak i dla osób planujących uruchomić własny biznes. Można w nim zdobyć informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania na uruchomienie lub rozwój firmy, dowiedzieć się jak i gdzie ubiegać się o dotacje i preferencyjne kredyty, jak należy rozliczać się z otrzymanych środków.

Ponadto Centrum Edukacji Zawodowej prowadzi kursy szkolenia w zawodach m.in. pracownicy administracyjno-biurowi, na stanowiskach robotniczych, szkolenia dla nauczycieli, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.

Swoje szkolenia prowadzi też spółka Śródmieście, obejmując m.in. szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego Zintegrowanego Systemu zarządzania systemu ISO 9001, ISO 14001, PN 18001, prawa o zamówieniach publicznych, prawa energetycznego oraz kursy spawalnictwa i cykl szkoleń o tematyce ochrony środowiska. Do tego cały zestaw szkoleń podnoszących kwalifikacje w zawodach m.in. sprzedawca, obsługa kasy fiskalnej, przedstawiciel handlowy.

Kursy przygotowania zawodowego dla dorosłych prowadzi też Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. Będzie to pełnoetatowa (do 8 godz. dziennie, do 40 godz. w tygodniu) praktyczna nauka zawodu u pracodawcy, zakończona egzaminem. W czasie nauki uczestników szkolenia obejmie stypendium.

Szczegółowe informacje o kursach i zapisy:
Śródmieście Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 12
Tychy
tel. 032/325 7211

Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Arctowskiego 1
Tychy
tel. (032) 227 34 84

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Budowlanych 59
Tychy
tel. (32) 781 58 63 wew. 311
e-mail: [email protected]

Okręgowa Izba Przemy-słowo-Handlowa
ul.Grota Roweckiego 42
pok. 331
Tychy
tel. (32)327-72-77

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
Dziekanat Uczelni – Al. Niepodległości 40
Tychy

Centrum Przedsiębiorczości SA
ul. Przemysłowa 6
Wola
Punkt Konsultacyjny
tel. (32) 211 99 31

Na podst. Twoje Tychy

http://powroty.gov.pl/regiony/wydarzenia/t,Szkolenia%20i%20dotacje%20w%20Tychach,rid,773.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy