praca Wiadomości branżowe

Szukamy implantu przyjaznego człowiekowi. Politechnika Gdańska otwiera Laboratorium Biomateriałów

Laboratorium Biomateriałów uruchamia Politechnika Gdańska. W laboratorium prowadzone będą badania nad m.in. bioaktywnymi endoprotezami, implantami personalizowanymi, implantami kompozytowymi na elementy kostne czy też samosmarowną endoprotezą stawu kolanowego.  Prezentację pracowni zaplanowano na wtorek 7 lutego o godz. 10.00, sala 136 w budynku Wydziału Mechanicznego PG.

O godz. 10.30 w sali 304  posłuchać będzie można o zamierzeniach i dotychczasowych osiągnięciach naukowców naszej uczelni w obszarze biomechaniki, biotribologi, bioprzepływów oraz bioinżynierii.  Zapraszamy!

Aby stworzyć to laboratorium wyremontowano i zaadaptowano jedną z sal Wydziału Mechanicznego. W laboratorium zainstalowano profesjonalną aparaturę badawczą, np. SLM Rapid Prototyping – unikalne stanowisko do szybkiego prototypowania stopu tytanu przez selektywne przetapianie laserem warstwy proszku, pHmetr czy łaźnie wodne. Koszt inwestycji to 1.069.000,00 zł.

– Dzięki aparaturze, którą właśnie kupiliśmy, możemy stworzyć kierunek rozwoju pozwalający na przygotowywanie implantów personalizowanych, czyli wytworzyć implant dokładnie taki, aby pasował do nogi, czy do dziąsła pacjenta. Dokładnie na miarę, taki jak być powinien – opowiada prof. Andrzej Zieliński, prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych PG, kierownik Laboratorium Biomateriałów i  Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydziału Mechanicznego.

– Wcześniej niezbędne jest scharakteryzowanie budowy kości i jej gęstości przy pomocy tomografii komputerowej (wystąpiliśmy o kupno takiego urządzenia) i zaprojektowanie implantu. Nasz aparat, stanowisko do szybkiego prototypowania metodą selektywnego przetapiania laserem, pozwala na precyzyjne wykonanie implantu, choć o wymiarach do 10 cm. Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków w Europie zajmujących się tym problemem w odniesieniu do implantów przenoszących obciążenia, jednym z nielicznych zresztą, które zajmują się implantami personalizowanymi – dodaje prof. Andrzej Zieliński.  

Laboratorium Biomateriałów służyć będzie wsparciem eksperckim, wykonywać badania podstawowe i rozwojowe, badania odbiorowe oraz prace specjalistyczne w obszarze materiałów biomedycznych i biomimetycznych.

Obecnie pracownicy Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaangażowani
w działalność Laboratorium zajmują się biologiczną oceną przydatności biomateriału, szacowaniem żywotności biomateriału, oceną przyczyn degradacji, opracowaniem technologii wytwarzania biomateriałów, opracowaniem technologii utleniania biomateriałów metalowych oraz opracowaniem technologii nakładania hydroksyapatytu. Rozwijana jest również technologia wytwarzania implantu obciążonego (stawu biodrowego, stawu kolanowego) o cechach bioaktywności i podwyższonej trwałości.

Laboratorium Biomateriałów powstało w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze”, który jest objęty wsparciem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Kierownikiem Laboratorium Biomateriałów, jak również kierownikiem projektu oraz przewodniczącym rady projektu CZT „Pomorze” jest prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych prof. Andrzej Zieliński.

 

Gdzie i  kiedy?

7 lutego, godz. 10.00–12.30, Wydział Mechaniczny, sala 136 i 304 

  • 10.00,   dr T. Seramak, dr A. Ossowska, dr S. Sobieszczyk otwarcie Laboratorium Biomateriałów, prezentacja sprzętu, sala 136
  • 10.30, prof. A. Zieliński prezentacja dokonań i zamierzeń Grupy Naukowej Bio-Nano-Med Wydziału Mechanicznego, sala 304
  • 10.50,   prof. E. Wittbrodt – biomechanika, prof. A. Neyman – biotribologia, dr K. Tesch –bioprzepływy, dr S. Dzionk, dr M. Deja – KTMiAP, prezentacja prac badawczych Wydziału Mechanicznego w obszarze bioinżynierii, Sala 304
  • 12.00, lunch, sala 304

 

 

 

Similar Posts