Tag Archives: aby

Nowoczesna mobilna praca rozwiązaniem na korki i kryzys gospodarczy

Eksperci Siemens Enterprise Communications stwierdzili, że stworzenie optymalnych warunków pracy, w dowolnym miejscu, może spowodować nawet trzykrotny wzrost produktywności firm.

Siemens Enterprise Communications zachęca do szerszej debaty dotyczącej lepszego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w celu poprawy ogólnej wydajności poszczególnych firm …

Jak wygląda nowoczesne laboratorium mikroskopii elektronowej

Potrafią badać pochodzenie narkotyków, autentyczność dzieł sztuki, dokumentów, przedmioty i obszary pozyskane podczas wykopalisk archeologicznych, analizować procesy degradacji. Nowoczesne laboratorium mikroskopii elektronowej otwarte zostanie we wtorek, 29 listopada o godz. 11 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.

Zapraszamy dziennikarzy na prezentację …

Pracownicy stawiają przekonania wyżej niż pieniądze

Przeprowadzone przez firmę Monster Worldwide badania wykazały, że etyka nadal liczy się wśród kandydatów poszukujących pracy. 53% ankietowanych nie zdecydowałoby się pracować dla firmy, jeśli jej działania uznaliby za nieetyczne.

Wiodący portal kariery monster.com zapytał użytkowników, czy przyjęliby pracę w …

Top