Tag Archives: dofinansowanie

Inżynier Przyszłości ? Politechnika Gdańska wygrała konkurs na dofinansowanie

67, 2 mln zł otrzyma Politechnika Gdańska na realizację projektu Inżynier Przyszłości. To największe dofinansowanie na jeden projekt dla naszej uczelni. Wniosek JM Rektora PG, prof. Henryka Krawczyka znalazł się wśród czterech najlepszych, rekomendowanych do wsparcia przez Narodowe …

Milion dla informatyki

Kierunek informatyka realizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych. Pieniądze przyznane w drodze ministerialnego ?konkursu na milion? przeznaczone zostaną na dofinansowanie staży i projektów grupowych studentów. Wyniki konkursu ogłoszono w środę 21 …

Młodzi wybitni naukowcy otrzymali ministerialne stypendia

Troje wybitnych młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dofinansowanie w wysokości 4 145 zł miesięcznie otrzymywać będą przez trzy lata. W tegorocznej VII edycji konkursu wyróżniono 171 badaczy, a wnioski konkursowe złożyło 811 osób.

Konstruowanie kosztorysu projektu EFS ZPORR

Konstruowanie kosztorysu projektu EFS ZPORR

Autorem artykułu jest Piotr Peszko

Przy tworzeniu planu finansowego warto pamiętać, że poprawnie skonstruowany budżet pozwoli na uniknięcie wielu problemów podczas realizacji projektu, a także ułatwi pracę Instytucji Wdrażającej.
Kosztorys projektu tworzymy po określeniu działań …

Ponad 18 mln 339 tys. zł środków krajowych i unijnych trafi do PARP,

Ponad 18,3 mln zł dla firm z branży internetowej
Ponad 18 mln 339 tys. zł środków krajowych i unijnych trafi do PARP, a następnie do firm na nowe projekty internetowe, w ramach dofinansowania z działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego …

Top