Tag Archives: nic

Rynek pracy – stabilizacja przed wzrostem

Rynek pracy w okresie spowolnienia nie załamał się gwałtownie, zaś po spadkach wchodzi w fazę stabilizacji, z pewnym potencjałem wzrostowym – podaje raport opracowany przez portal www.eGospodarka.pl. Trudno na razie mówić jeszcze o powrocie ?pracowniczego Eldorado” sprzed dwóch lat, gdy …

Filologie mniejszościowe na uczelniach wyższych

Filologie mniejszościowe na uczelniach wyższych
Powołanie grupy roboczej, propozycja utworzenia nowego kierunku studiów wyższych – Filologii mniejszościowych oraz omówienie stanu przygotowań GUS do powszechnego spisu ludności były głównymi tematami czerwcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Spotkaniu …

Klasa politechniczna w Malborku

Trwa nabór do pierwszej w historii Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku klasy politechnicznej. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem obejmuje Politechnika Gdańska. Porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane w czwartek, 8 kwietnia o godz. 10.00 w gabinecie rektora. Serdecznie …

Nowe laboratorium badawcze na Politechnice Gdańskiej, czyli LINTE^2

Nowe laboratorium badawcze na Politechnice Gdańskiej, czyli LINTE^2 2010-03-25

Wiemy już jak będzie wyglądał budynek Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii. Jako najlepszy projekt architektoniczny spośród 12 prac nadesłanych na konkurs, wskazana została praca zespołu K&L art.design …

Spada zatrudnienie, wyższa dynamika płac – komentarz makroekonomiczny

W marcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 5,7% r/r z 5,1% zanotowanych w lutym. Wynik ten nieco odbiega od spadkowego trendu obserwowanego w poprzednich miesiącach.

Powodem tego odchylenia są prawdopodobnie krótkookresowe zmiany w aktywności ekonomicznej, w tym odreagowanie …

Top