Tag Archives: owa

Współczesny freelancer ? czyli kto?

Getak.pl ? serwis internetowy, którego celem jest umożliwienie zleceniodawcom i fachowcom-freelancerom spotkania się w sieci i nawiązania efektywnej współpracy, chce wspólnie ze swoimi użytkownikami stworzyć aktualną definicję słowa freelancer.

?Kim jest freelancer? Co to znaczy freelancować? Kto korzysta albo kto

Firmy poszukują nowych narzędzi do weryfikacji kompetencji kandydatów na pracowników

Kandydaci do pracy coraz częściej koloryzują informacje w CV, a pracodawcy coraz częściej decydują się na niestandardowe środki weryfikacji ich kompetencji. Podczas rekrutacji korzystają z usług wyspecjalizowanych firm, które na zlecenie prześwietlają dotychczasowe doświadczenia zawodowe kandydatów, a także samodzielnie sprawdzają

Pracownicy stawiają przekonania wyżej niż pieniądze

Przeprowadzone przez firmę Monster Worldwide badania wykazały, że etyka nadal liczy się wśród kandydatów poszukujących pracy. 53% ankietowanych nie zdecydowałoby się pracować dla firmy, jeśli jej działania uznaliby za nieetyczne.

Wiodący portal kariery monster.com zapytał użytkowników, czy przyjęliby pracę w …

5 pomyłek menedżera

Nierealistyczna ocena możliwości zespołu, brak elastyczności w wyborze metody działania i podejściu do jego realizacji, brak dobrej komunikacji i odwagi w podejmowaniu decyzji – każdy z tych pięciu grzechów głównych zarządzania projektami może przytrafić się nawet najbardziej doświadczonemu managerowi. Co

Rzeczpospolita wyceniona

Instytut WSIiZ wycenił Rzeczpospolitą

Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wycenił udziały Skarbu Państwa w „Rzeczpospolitej” na ponad 60 mln zł.

Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA (PWR), spółka należąca do Skarbu Państwa, zamierza sprzedać swoje …

Top