Wiadomości branżowe

Techniki biometryczne i bezpieczeństwo w IT na Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska uruchomiła nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych – Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi. Studia dedykowane są osobom, które chcą poszerzyć wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa IT ze szczególnym uwzględnieniem systemów wykorzystujących biometryczne metody uwierzytelniania tożsamości.

Organizatorem studiów jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Program obejmuje takie zagadnienia jak: biometryczne systemy uwierzytelnienia wykorzystujące m.in. odciski palców, wygląd tęczówki, twarzy czy podpis odręczny; bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym kontrola dostępu, bezpieczeństwo fizyczne, kryptologia, bezpieczeństwo aplikacji; testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych – Wspólne Kryteria (CC), certyfikacja bezpieczeństwa; testowanie systemów biometrycznych; prawne, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa oraz zarządzanie bezpieczeństwem, w tym zarządzanie ryzykiem i audyt bezpieczeństwa.

Dwusemestralny program obejmuje 180 godzin zajęć. W tym czasie słuchacze będą uczestniczyć w wykładach teoretycznych oraz ćwiczeniach laboratoryjnych, które pozwalają przyswoić umiejętności praktyczne i prowadzone są w nowoczesnym laboratorium biometrii. Całość rozplanowana jest na kilkanaście sesji weekendowych. Wśród wykładowców znajdują się nauczyciele akademiccy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także praktycy i specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa IT.

Program tych studiów jest unikalny na rynku edukacyjnym – mówi Adam Czajka, kierownik Studium – To jedyne studia, które obejmują tak szeroki wachlarz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów IT, a ponadto uwzględniają wiedzę na temat biometrii oraz aspekty prawne i etyczne. Program ułożono tak, by dostarczył kompleksowej wiedzy teoretycznej oraz, co najważniejsze, praktycznej. Uczestnicy studiów są bowiem w głównej mierze osobami pracującymi, dlatego nabycie umiejętności praktycznych jest dla nich szczególnie istotne – dodaje.

Rekrutacja potrwa do 30 września, a zgłoszenia otrzymane do 5 września 2011 będą premiowane. Koszt studiów wynosi 7 500 zł (kwotę można rozłożyć na raty). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.bezpieczenstwobiometria.org.pl/.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy