praca

Tydzień Kariery w Elblągu

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Spotkania odbędą się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu w pokoju nr 202 (II piętro) w dniach w dniach 05 – 09 października. W kolejnych dniach odbędą się:

dzień 1 – 5 października
godz. 10.00
Warsztaty doradcze pt,, Kobieta aktywna – co zrobić by zdobyć zatrudnienie?.
– filmy szkoleniowe np. ,,Asertywność?, ,,Jak radzić sobie ze stresem?, ,,Jak i gdzie poszukiwać pracy?, itp.
– wykład i dyskusja na temat warsztatów
– konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

dzień 2 – 6 października
Warsztaty doradcze pt,, Pierwsze kroki ku karierze?.
godz. 10.00
– wykład na temat predyspozycji zawodowych niezbędnych w zdobyciu satysfakcjonującej pracy
– filmy instruktażowe (zawody przyszłości)
– testy predyspozycji zawodowych
– konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

Godz. 13.00
– spotkanie informacyjne na temat usług oferowanych przez PUP i poradnictwo zawodowe

Uwaga! Więcej informacji na temat metod poszukiwania pracy po powrocie do kraju znajdziesz w naszym POWROTNIKU w dziale dotyczącym POSZUKIWANIA PRACY W POLSCE

dzień 3 – 7 października

Warsztaty doradcze pt,, Zakładam własną firmę?.

Godz. 10.00
– spotkanie ze specjalistą PUP ds. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
– spotkanie z doradcą zawodowym nt projektu finansowanego przez Unię Europejską ,,Elbląska Akademia Biznesu?,
– informacje nt możliwości skorzystania z innych form pomocy dotyczących założenia i prowadzenia firmy
– firmy instruktażowe ,,Zakładam własną firmę?, ,,Czy nadaję się na przedsiębiorcę?.

Godz. 10.00 – 15.00
– spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i specjalistą ds. dotacji

dzień 4 – 8 października

Godz. 10.00

Targi Edukacyjno – Informacyjne w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Centrum Sportowo – Biznesowym w Elblągu ul. Grunwaldzka 135

dzień 5 – 9 października
Warsztaty doradcze pt. ,,Dokumenty aplikacyjne wstępem do rozmowy kwalifikacyjnej?.

Godz. 10.00
– pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny)
– przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej- filmy instruktażowe ,,Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej?, ,,Rozmowa kwalifikacyjna?,
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Więcej informacji:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
ul. Saperów 24
tel. 237 67 00
e-mail: [email protected]

http://powroty.gov.pl/regiony/wydarzenia/t,Tydzie%C5%84%20Kariery%20w%20Elbl%C4%85gu,rid,799.html

Similar Posts