praca Wiadomości branżowe

Uczelnia Liderów i złoto dla JM Rektora

Politechnika Gdańska po raz drugi otrzyma certyfikat Uczelnia Liderów przyznawany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication. JM Rektor, prof. Henryk Krawczyk odbierze zaś nagrodę specjalną – statuetkę Aurea Praxis. Uroczysta gala zaplanowana jest na wtorek, 12 czerwca o godz. 11 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Decyzją Wysokiego Jury pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; nasza politechnika otrzymała certyfikat Uczelnia Liderów za kształcenie absolwentów kreatywnych, twórczych, innowacyjnych.

Zgodnie z ideą konkursu, fundacja nagradza szkoły wyższe wyróżniające się na tle innych uczelni jako inwestujące w kształcenie dla rynku pracy, dbające o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowujące ich do efektywnego startu na rynku pracy.

Słowem jest to certyfikat dla uczelni przedsiębiorczych i społecznie odpowiedzialnych, które inwestują we współpracę ze swoim otoczeniem społecznym, a także podejmują działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw proprzedsiębiorczych.

W II edycji konkursu Uczelnia Liderów komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu JM Rektorowi nagrody dodatkowej – wyróżnienia Aurea Praxis. Nagrodę tę otrzyma jedynie kilkoro rektorów w Polsce. Statuetka Aurea Praxis trafia w ręce szefów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania na swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Similar Posts