praca

Unijny projekt szkolny przekracza granice

Propagowanie wśród młodych Europejczyków wiedzy na temat różnorodności europejskich kultur i języków oraz zrozumienia ich zajmuje ważne miejsce w programie UE. Mowa tutaj o projekcie “Mosty na Insula Europea”, którego celem jest wyposażać młodych ludzi w umiejętności życiowe potrzebne do pomyślnego rozwoju własnego życia prywatnego i zawodowego. Projekt został sfinansowany z programu sektorowego Comenius “Uczenie się przez całe życie”.

20090724_3W programie udział bierze szkoła ponadgimnazjalna w gminie Berg, Szwecja, która stworzyła forum dla uczniów, aby mogli się spotykać i rozmawiać z europejskimi rówieśnikami na temat swojego życia w prowincji Jämtland i myśleć bardziej po europejsku. Celem było nawiązanie kontaktów z uczniami z sześciu innych państw europejskich (Bułgarii, Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Rumunii i Włoch).

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Mid Sweden oraz władze samorządowe gminy Berg pracują wspólnie nad szwedzką częścią projektu “Mosty na Insula Europea”. Koncentrują się na integracji i wyjaśnieniu tego, co przesądza o “szwedzkości” uczniów w perspektywie europejskiej. Uczestnicy starają się również wydobywać na światło dzienne wspólny wymiar europejski.

Zdaniem przedstawicieli, wykorzystanie dwóch połączonych platform internetowych umożliwiło uczniom z różnych krajów komunikowanie się ze sobą.

Krajowe programy nauczania w Europie są dostosowane do poszczególnych krajów i znajdujących się tam placówek oświatowych. Pośród ujętych w nich zagadnień wymienić należy wartości i wiedzę oraz propagowanie aktywnej obywatelskości.

W ramach projektu udało się wzmocnić europejski komponent programów, mimo iż uczniowie zajmowali się głównie swoją własną sytuacją i środowiskiem – zdaniem Ann-Kristin Jonsson, koordynatorki procesu włączenia do projektu uczniów z bergijskiej szkoły ponadgimnazjalnej.

Przykładem jest sposób, w jaki uczniowie relacjonowali czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Jonsson stwierdziła, że w rozmowach na temat zagadnień związanych z Europą i wyborami uczniowie w większości opierali swoje myślenie na wspólnej perspektywie europejskiej, a nie na krajowym punkcie widzenia.

Dr Anders Olofsson, kierownik projektu z Uniwersytetu Mid Sweden, jest przekonany, że projekt jest pouczający z kilku powodów.

Ze swej strony dr Ola Lindberg z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Mid Sweden stwierdziła: “Mogliśmy zaobserwować, w jaki sposób integracja zagadnień przedmiotowych, międzynarodowej współpracy i korzystania z TIK [technologii informacyjnych i komunikacyjnych] może stanowić szkolny rozwój. Projekt dostarczył nam wiele interesujących materiałów do badań na kolejny rok.”

Tymczasem władze samorządowe gminy Berg oświadczyły, że wyniki projektu pomogą w rozpoczęciu wielu przyszłych projektów rozwojowych.

Nazwa programu – Comenius – pochodzi od nazwiska czeskiego naukowca, wychowawcy i pisarza, Johna Amosa Comeniusa (1592-1670). Był wielkim orędownikiem powszechnej edukacji – koncepcji, która została ostatecznie nakreślona w jego książce Didactica Magna (Wielka dydaktyka). Ludzie na całym świecie mówią o nim “Nauczyciel narodów” i przez wielu jest uznawany za ojca nowoczesnej edukacji.

Więcej informacji:

Program uczenie się przez całe życie: Comenius:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/comenius_en.html

Edukacja i szkolenia UE:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Kategoria: Różne
Źródło danych: Szwedzka Rada ds. Nauki
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Szwedzkiej Rady ds. Nauki
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Edukacja, szkolenie; Aspekty spoleczne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy