praca Wiadomości branżowe

Zagrożenia terrorystyczne podczas EURO? Wydawnictwo WSIiZ wydaje książkę

„Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012” – taki tytuł nosi najnowsza książka gen. dra inż. Tomasza Bąka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jej promocja

„Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012” – taki tytuł nosi najnowsza książka gen. dra inż. Tomasza Bąka z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jej promocja odbędzie się 25 maja 2012 roku w Księgarni Matras w Centrum Handlowo-Kulturalnym Millenium Hall.

– Publikacja jest próbą przedstawienia części działań oraz efektów transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy zmierzającej do przygotowania EURO 2012, zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom, głównie w aspekcie przeciwdziałania terroryzmowi – wyjaśnia gen. Bąk.

Po 11 września 2001 roku zamachy terrorystyczne stały się główną bolączką współczesnego świata. Skierowane zostały głównie przeciwko ludności cywilnej, aby wzniecić atmosferę strachu i chaosu sprzyjającą destabilizacji demokratycznych państwowości.

Zamachy dokonywane były w różnych miejscach, ale głównie tych, które gromadziły dużo osób. Kilka ostatnich lat w jasny sposób pokazało, że to przede wszystkim obiekty sportowe i imprezy o charakterze masowym są celem szczególnego zainteresowania współczesnych terrorystów. Fakt ten jest szczególnie zatrważający, zwłaszcza kiedy zdajemy sobie sprawę z faktu, że zbliżające się EURO 2012 będzie jedną z największych imprez sportowych organizowanych w ostatnich latach w Europie. W organizację tego przedsięwzięcia zostanie zaangażowane szerokie środowisko międzynarodowe, co sprawi, że wzrośnie ryzyko zagrożeń tej imprezy.

Organizatorzy tego przedsięwzięcia – Polska i Ukraina – wzięły na siebie poważną odpowiedzialność organizacyjną, ale również, a może przede wszystkim, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników tej imprezy.

Książka „Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012” została podzielona na 4 części, ze względu na tematykę referatów zaprezentowanych na konferencji pt. „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012”, zorganizowanej w dniach 12-13 października 2011 roku przez Centrum Studiów nad Terroryzmem przy współudziale: Instytutu Bezpieczeństwa Transgranicznego RP Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Delegatury ABW w Rzeszowie i Izby Celnej w Przemyślu.

W trakcie promocji odbędzie się wykład otwarty gen. Tomasza Bąka nt. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych.

W programie:

– Dyskusja panelowa na temat zabezpieczania imprez masowych organizowanych podczas EURO 2012

 

 – Pokaz sztuk walki wykonany przez Instytut Krav Maga Rzeszów

 

 – Pokaz ratownictwa medycznego – udzielanie pierwszej pomocy podczas wypadku

 

 – Prezentacja wyposażenia wojskowego i sprzętu wspinaczkowego

Książkę wydało Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, w skład którego wchodzi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Promocja książki rozpocznie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy