praca Wiadomości branżowe

Zapisy na studia II stopnia od 5 stycznia 2012

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia rozpoczyna się 5 stycznia 2012 na wszystkich dziewięciu wydziałach Politechniki Gdańskiej. Ostateczny termin składania dokumentów mija 2 lutego, z wyjątkiem architektury, na którą dokumenty będą przyjmowane do 26 stycznia. Kandydaci na architekturę poza dokumentami podstawowymi, mają obowiązek złożyć również portfolio dotychczasowych projektów i osiągnięć.

Uczelnia przygotowała 2876 miejsc na studiach stacjonarnych i 460 miejsc na niestacjonarnych. Oferuje 31 kierunków studiów, w tym 5 w języku angielskim: automatyka i robotyka; elektronika i telekomunikacja; informatyka; budownictwo oraz inżynieria środowiska. W semestrze letnim uruchamia cztery kierunki na studiach niestacjonarnych.

Zajęcia rozpoczynają się 9 lutego 2012.

Rekrutacja na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest wyłącznie w systemie elektronicznym e-Rekrutacja. Studia trwają od trzech do czterech semestrów. Dedykowane są absolwentom studiów I stopnia Politechniki Gdańskiej lub uczelni o podobnym profilu kształcenia.

Nabór na studia odbywa się na podstawie średniej ocen z nauki na I stopniu, według listy rankingowej kandydatów.

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia w roku akademickim 2011/2012 wynosi 85 zł. Za udział w rekrutacji obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danym trybie lub stopniu kształcenia.

Dokumenty przyjmowane są w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje organizacyjne, wykaz kierunków i specjalności znajdziesz na 
www.rekrutacja.pg.gda.pl

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem studiów na naszej uczelni zapraszamy również 19 marca 2012 na wspaniałą imprezę pod hasłem POLITECHNIKA OPEN. Tego dnia politechniczne laboratoria i sale wykładowe są otwarte dla gości.

26 kwietnia 2012 zaś – czeka nas wesołe spotkanie z Dziewczynami na Politechniki.

Z nowości – na Politechnice Gdańskiej zapowiadane jest uruchomienie studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. Inną ciekawą nowością jest chemia budowlana, prowadzona od ubiegłego roku wespół z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Łódzką.

Uczelnia proponuje szeroką ofertę studiów podyplomowych, umożliwiających dokształcanie w interesujących obszarach w ciągu (najczęściej) dwóch semestrów. Zgłoszenia przyjmowane są od absolwentów różnego typu szkół wyższych. Studia te w większości rozpoczynają się jesienią, czyli od września i października, ale są także i takie, które rekrutację prowadzą od grudnia do marca i na wiosnę uruchamiają zajęcia. Warto zajrzeć w zakładkę studiów podyplomowych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aviation   #aviation management   #aviation research   #awy   #b singh   #center dot   #dla   #Kamal Romider Singh   #lotniska   #oraz   #studenci