Wiadomości branżowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim – studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego

Kapitał ludzki jest jednym z najcenniejszych aktywów każdej organizacji. Menedżerowie ds. personalnych mają coraz więcej obowiązków, ich znaczenie w firmach wzrasta. Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim” na Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, w tym menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach.

Kapitał ludzki jest jednym z najcenniejszych aktywów każdej organizacji. Menedżerowie ds. personalnych mają coraz więcej obowiązków, ich znaczenie w firmach wzrasta. Celem studiów podyplomowych ?Zarządzanie kapitałem ludzkim? na Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, w tym menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach.

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach procesu kadrowego, kreowania polityki personalnej organizacji w wymiarze strategicznym i taktycznym, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu, konstruowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Dowiedzą się, jak budować relacje zawodowe między kobietami i mężczyznami z uwzględnieniem specyfiki obu płci, nauczą się wykorzystywać coaching w swojej pracy zawodowej.

– Studia ?Zarządzanie kapitałem ludzkim? przygotowują do efektywnego stosowania nowoczesnych instrumentów i narzędzi pozwalających diagnozować, rozwijać i wykorzystywać kapitał ludzki organizacji. Niewątpliwym atutem studiów jest profesjonalna kadra wykładowców łącząca wysokie umiejętności dydaktyczne z bogatym doświadczeniem praktycznym. Ponadto ofertę Uczelni Łazarskiego wyróżnia położenie nacisku na wiedzę i umiejętności psychologiczne tak istotne w kontekście zarządzania ludźmi. – prof. nz dr hab. Joanna M. Moczydłowska, kierownik merytoryczny studiów ?Zarządzanie kapitałem ludzkim?.

Studia odbywają się w formie zajęć aktywizujących słuchaczy, w tym wykładów, konwersatoriów, projektów i warsztatów. Program składa się z czterech modułów specjalistycznych oraz modułu dyplomowego. Moduł ?Elementy procesu kadrowego? zawiera takie przedmioty, jak dobór pracowników, budowanie systemów motywacyjnych, polityka płacowa, polityka doskonalenia zawodowego i zarządzanie szkoleniami, wartościowanie pracy, systemy i narzędzia okresowych ocen pracowniczych. Drugi moduł ?Doskonalenie umiejętności społecznych? to komunikacja interpersonalna, negocjacje, mediacje, kierowanie konfliktem, coaching, synergia płci w biznesie. W module trzecim ?Psychologia, prawo i ekonomia w ZKL? znajdują się takie kwestie, jak analiza rynku pracy, psychologia w ZZL, diagnoza predyspozycji zawodowych czy prawo pracy. Moduł czwarty ?Nowoczesne trendy w zarządzaniu ludźmi? składa się z tematów dotyczących elementów strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, modeli kompetencyjnych w ZKL, audytu personalnego, pomiaru efektywności ZKL oraz employer brandingu.

W skład kadry wykładowców wchodzą:

dr hab. Joanna Moczydłowska ? profesor w Uczelni Łazarskiego, wykładowca na studiach EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN,

dr Małgorzata Gałązka Sobotka – pracownik naukowo ? dydaktyczny Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego,

dr Krystyna Leszczewska ? ekonomista, nauczyciel akademicki, ekspert rynku pracy oraz ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach, praktyk zarządzania,

dr Karol Kowalewski ? ekonomista, nauczyciel akademicki, praktyk zarządzania zespołem, specjalista w obszarze oceniania pracowników i wartościowania pracy,

dr Bogumił Pahl – doktor nauk prawnych, ekspert prawa pracy, doświadczony nauczyciel akademicki i trener praktyków biznesu,

dr Robert Szostak ? ekspert w obszarze komunikacji społecznej, negocjacji, mediacji, psychologii konfliktu, trener i nauczyciel akademicki,

Kamila Dudek ? konsultant HR, psycholog, specjalista employer brandingu,

Katarzyna Latek-Olaszek – Coach ICC, (certificate Coach ICC), ICF (program CoachWiseEssential), trener zarządzania, rozwoju i uczenia się,

Anna Malagowska ? coach, psycholog biznesu, konsultant,

Aleksandra Miziołek – psycholog, specjalista ds. zarządzania kompetencjami, praktyk ZZL,

Agnieszka Mrówka ? praktyk HR, profesjonalny audytor personalny,

Izabela Nowaczyk ? coach, konsultant, praktyk zarządzania,

Izabela Rutkowska ? psycholog, trener umiejętności społecznych, nauczyciel akademicki

Małgorzata Wnęk Kolaska – ekspert ds zarządzania kapitałem ludzkim w firmie doradczej Deloitte,

Patrycja Załug – dyplomowana trenerka i coach pewności siebie, właścicielka Instytutu Przemiany oraz współwłaścicielka Akademii Kobiet Sukcesu.

Więcej informacji o kierunku znajduje się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim/

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy